Til hovedinnhold
Norsk English

Grønn skipsfart i sikte

Bilde av skip
Foto: Klaveness
Å få fortgang på den grønne omstillingen av maritim sektor, redusere energiforbruket og erstatte fossile med fornybare drivstoff er ingen enkel oppgave. Nå skal et nytt forskningssenter, FME MarTrans, sette fart på utviklingen.

FME står for forskningssenter for miljøvennlig energi, og senteret FME Maritime Energy Transition (MarTrans) er et 8-årig samarbeidsprosjekt med 65 partnere fra maritim industri og forskningsmiljø. Hovedfokuset er forskning, innovasjon og utdanning for å akselerere energiomstillingen i skipsfarten, samtidig som man øker verdiskapningen og eksporten for norsk maritim industri. 

Med en total finansiering fra Forskningsrådet og de industrielle partnerne på over 300 mill kroner blir dette verdens største maritime forskningsprogram av sitt slag. Senterdirektør Trond Vikan Johnsen i SINTEF Ocean gleder seg til å komme i gang.

- Skipsfarten er godt i gang med det grønne skiftet. Det siste tiåret er lokal forurensning kraftig redusert og det er gjort store kutt i klimautslipp per fraktet vare, men med et stadig økende transportbehov og en ambisjon om nullutslipp i 2050 har vi fortsatt store utfordringer foran oss, sier Johnsen.

Norske skipseiere deler dette synet, og hele 18 rederier med totalt rundt 450 skip i operasjon deltar i senteret. Norge har verdens femte største skipsflåte og kan virkelig utgjøre en forskjell på de globale utslippene fra sektoren. 

- Rederiforbundets medlemmer har som mål å kun bestille skip med nullutslippsteknologi innen 2030. Innen 2050 skal alle skip være karbonnøytrale. Det krever en ambisiøs satsning på forskning og innovasjon, sier Helene Tofte, Direktør internasjonalt samarbeid og klima, Norges Rederiforbund.

Hva skal FME MarTrans gjøre?

Den maritime sektoren står i dag for ni prosent av Norges klimagassutslipp og 12 prosent av globale transportutslipp. Skal vi få til å kutte utslippene i sjøtransporten må vi løse fire hovedutfordringer:

• Miljøvennlig drivstoff er dyrt, og tilgangen knapp. Dermed må forbruket reduseres drastisk gjennom energieffektiv frakt.

• For å kunne bruke de nye energibærerne på en sikker og effektiv måte, må energisystemene om bord videreutvikles. 

• Tilgjengeliggjøring av grønne drivstoff krever utvikling av forsyningskjeder og ny havneinfrastruktur. 

• En bærekraftig omstilling krever at ny teknologi understøttes med kunnskap og fremskritt innen forretningsmodeller, miljøpåvirkning, regelverk og energisystemintegrasjon.

- FME MarTrans vil organisere mye av sine forskningsaktiviteter og utdanningsløp rundt disse områdene, men vil også drive frem innovasjoner og pilotering gjennom rederistyrte demo-prosjekter, sier Senterdirektør Johnsen. 

Et stort og viktig verktøy i arbeidet vil være den verdensledende forskningsinfrastrukturen i Norsk Havteknologisenter. De nye laboratoriene for modellskalatesting av skip og energisystemer vil fases inn i løpet av de første par årene av FME MarTrans, og gi forskerne helt nye muligheter til å optimalisere teknologi og operasjoner.

Illustrasjon av havbasseng og M-lab
Slik blir det nye havbassenget og M-lab i Norsk havteknologisenter

Samarbeid styrker verdiskapningen

Maritim leverandørindustri er en av Norges største eksportnæringer med 90.000 arbeidsplasser over hele landet og en årlig verdiskapning på over 150 milliarder kroner. For å opprettholde og styrke konkurransekraften er den norske klyngen avhengig av å ligge i forkant på teknologiutvikling og innovasjon, spesielt knyttet til grønne løsninger.

- Kongsberg Maritime er glade for å være partner i forskningssenteret FME MarTrans. Vår visjon er å forme den maritime fremtiden med utgangspunkt i ny teknologi, energieffektive løsninger og digitalisering, og gjennom dette samarbeidet vil vi bygge kunnskap og være del av et nettverk som jobber med å utvikle felles løsninger, sier Bjørn Jalving, CTO i Kongsberg Maritime.

Samarbeid på tvers av den maritime verdikjeden er en norsk tradisjon og suksessoppskrift. I FME MarTrans møtes rederier, skipsbyggere, leverandørindustri, havner, energiselskaper, forsikring og klasseselskaper for å samarbeide med universiteter og forskningsinstitutter for å finne løsninger på de mest krevende utfordringene for næringen fremover.

- Dette partnerskapet tydeliggjør en dedikasjon til forskning og innovasjon for grønn skipsfart. Senteret vil spille en sentral rolle når maritime aktører skal navigere i energiomstillingen fremover og omdanne FoU til næringsmessige fortrinn i global skala. Vi ser frem til å drive det maritime grønne skiftet i samarbeid med SINTEF Ocean og alle partnere i FME MarTrans, sier Tomas Tronstad, Direktør for Maritim FoU, DNV.

Fra venstre: Vegar Johansen, SINTEF Ocean, Katja Reitan, Kongsberg Maritime, Trond A, Vikan Johnsen, SINTEF Ocean og Olav Bolland, IV-fakultetet, NTNU.
Fra venstre: Vegar Johansen, SINTEF Ocean, Katja Reitan, Kongsberg Maritime, Trond A, Vikan Johnsen, SINTEF Ocean og Olav Bolland, IV-fakultetet, NTNU.

 

Partnere:

Research institutions: SINTEF Ocean, SINTEF Energy, SINTEF Industry, SINTEF Ålesund, NTNU, NHH, UiT, Chalmers (SE), DTU (DK), VTT (FI), IIASA (AUT), NTUA (GRE).

Industry and public partners: Amon Maritime, AQS, Bergen Engines, Brunvoll, Corvus, DNV, Eitzen Rederi, Elinett, Fjord Base, Fjuel, Frøy, Gard, Gasnor, GC Rieber Shipping, Global Centre for Maritime Decarbonisation, Glocal green, GreenH, Grieg Star, HAV Group, Havila Shipping, Hydrogenious LOHC Maritime, Hyds, Höegh Autoliners, Island Offshore, Jotun, K.G. Jebsen Skipsrederi, Klaveness, Kongsberg, Kristiansand Havn, Miljødirektoratet, Moen Marin, Marine and Port Authorities of Singapore, Narvik Havn, Navtor, North Sea Container Line, Norske Havner, Oslo Havn,  Plug, Rederiforbundet, SFL Corp, Sirius Design & Integration, Sjøfartsdirektoratet, Skarv Shipping Solutions, Solvang, Teco2030, Trondheim Havn, Trøndelag fylkeskommune, Ulmatec Pyro, Ulstein, Utkilen, Vard Group, Yara Marine, Østensjø Rederi.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson