Til hovedinnhold
Norsk English

OptiStress

Systemoptimering og stresstesting i kosimuleringer

Kontaktperson

I prosjektet OptiStress skal vi utforske nye metoder for optimalisering og stresstesting i skipsdesign. Målet er å bidra til å gjøre fremtidens skip sikrere, grønnere og mer kapable.

Et moderne skip er et komplekst stykke ingeniørkunst. Enten det utfører installasjoner med millimeterpresisjon på tusen meters dyp eller høye løft i høye bølger, så avhenger resultatet av et samspill mellom et bredt spekter av komponenter – fra tungt maskineri til presise instrumenter og avanserte kontrollsystemer.

Det er svært utfordrende å designe og bygge et slikt skip, spesielt med tanke på at det ofte er snakk om skreddersydde design som kun bygges i ett eksemplar. Man har med andre ord ingen prototyper å teste på. I tillegg har man organisatoriske utfordringer som følger av at så mange ulike aktører er involvert i å levere ulike komponenter, hver av dem et komplekst system i seg selv.

Industrien har i økende grad tatt i bruk kosimulering  som en måte å håndtere disse utfordringene på. Kosimulering gjør det mulig for flere aktører å samarbeide om å lage en simulert representasjon av et skip – en virtuell prototype.

I OptiStress skal vi studere hvordan kosimulering kan brukes i samspill med numeriske optimaliseringsmetoder for å automatisk finne frem til gode designvalg. For eksempel kan man tenke seg å bruke dette til å finne den kombinasjonen av kraftsystemer og propulsjonssystemer som vil sette skipet i stand til å gjennomføre bestemte operasjoner med lavest mulige utslipp.

Vi skal også forske på kosimuleringsbaserte metoder for automatisk stresstesting av foreslåtte skipsdesign. Her er tanken å simulere skipet i ekstreme eller uvanlige situasjoner for å avdekke svakheter og brudd på sikkerhetskravene.

Resultatene fra prosjektet forventes å bidra til sikrere og mer miljøvennlige skip, bedre og mer effektive skipsdesignmetoder, enklere samarbeid mellom industriaktører og, til syvende og sist, reduserte kostnader knyttet til skipsdesign og -bygging.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Partnere

OptiStress er et samarbeidsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektpartnerne er SINTEF Ålesund, SINTEF Ocean, DNV, HAV Design og Norwegian Electric Systems.

Utforsk fagområdene