Til hovedinnhold
Norsk English

PresiSkjell

I forskningsprosjektet PresiSkjell ønsker partnerne Ava Ocean, Scantrol og SINTEF å utvikle en bærekraftig og skånsom metode for datastyrt presisjonsfiske av den ettertraktede matressursen haneskjell.

Kontaktperson

Norge har de siste 30 årene hatt forbud mot å drive haneskjellfiske, for å beskytte sårbare arktiske økosystem. Forbudet tredde i kraft etter at skjellfeltene i Svalbard-sonen på 80-tallet ble utsatt for ødeleggende skjellskraping på jakt etter arktiske matressurser med stort verdiskapingspotensial.

AvaOcean_ArcticPearl.jpg
Ava Oceans haneskjellhøster; Arctic Pearl. Foto: AvaOcean.

Etter snart 30 år med forbud, uten kommersielt uttak, har bestanden av haneskjell i dette området tatt seg opp igjen, og Ava Ocean er gitt prøvetillatelse til å høste skjell med sin nyutviklete og skånsomme fangstmetode. Denne fiskemetoden berører ikke havbunnen med tungt og destruktivt utstyr, men suger heller fangsten inn i en sorteringsmekanisme.

Parallelt med testingen av denne høstemetoden skal partnerne i PresiSkjell utvikle og teste ut en metode for datastyrt presisjonsfiske. Denne kartleggingsmetoden baserer seg på avanserte maskinsynsalgoritmer for tolking av skjellforekomst fra hydroakustiske målinger og høyfrekvente stillbilder av havbunnen.

Haneskjell.jpg
Haneskjell anses være en delikatesse. Foto: AvaOcean.

Presisjonsfiskemetoden vil kunne gjøre skjellfisket enda mer effektivt og lønnsomt, redusere antall fiskedøgn som trengs for å fylle kvoten, samt ytterligere begrense utslipp og påvirkning på sårbare marine økosystem i Arktis. På sikt kan det også bli aktuelt for Ava Ocean å eksportere denne teknologien for effektiv høsting av matressurser på havbunnen. Dette vil kunne gi betydelige inntekter i et stort og voksende internasjonalt marked for bærekraftig utnyttelse av marine matressurser.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2024

Partnere i prosjektet er:
Ava Ocean
Scantrol
SINTEF Ålesund

Finansiert av Norges forskningsråd gjennom deres tematiske program Innovasjonsprosjekt for Næringslivet (IPN).

Utforsk fagområdene