Til hovedinnhold
Norsk English

Dette skipet kan “håndplukke” fangsten fra havbunnen

Slik ser den ut, båten som er verdens første i sitt slag, og som kan plukke skjell  på havbunnen uten å skade økosystemet. Foto: Ava Ocean
Slik ser den ut, båten som er verdens første i sitt slag, og som kan plukke skjell på havbunnen uten å skade økosystemet. Foto: Ava Ocean
Båten er spekket med ny teknologi som kan bli starten på et helt nytt bunnfiske. Nå setter Arctic Pearl, som er verdens første og eneste i sitt slag, kursen mot Barentshavet for å plukke delikatessen haneskjell.

Tirsdag denne uken fikk konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, æren av å døpe skipet Arctic Pearl ved Fiskerstrand Verft utenfor Ålesund. Skipet er et tidligere seismikkskip, som nå er ombygd til et fiskefartøy som altså er det eneste i sitt slag så langt.

Båten er den første på over 30 år som har fått lov til å høste av de rike haneskjell-forekomstene i norsk farvann. Havbunnshøsteren som er installert om bord er helt ny og kan ikke sammenlignes med andre fiskeredskaper i bruk i dag: Den kan best beskrives som en skjellplukker som gjennom et selektivt vannpumpesystem skånsomt og berøringsfritt plukker sjømat fra havbunnen. Skjellene løftes inn i en høstekurv som flyter over havbunnen der bifangst og mindre skjell sorteres ut før den løftes til overflaten.

Verdens mest skånsomme bunn-fiskebåt?

På grunn av den spesielle teknologien, utviklet av Ava Ocean og SINTEF, har norske myndigheter bevilget en femårig testkvote på arten haneskjell. I løpet av denne perioden ønsker Ava Ocean å bevise for verden at det er mulig å utnytte mer og flere av de mange matressursene som finnes på havbunnen, uten å skade de sårbare økosystemene i havet.

I dag finnes det ikke noen reelle alternativer til bunnskraping, som er den mest utbredte måten å fiske bunnlevende organismer på i dag. Bunnskraping er en fiskemetode som er svært destruktiv og forbudt i Norge og flere andre land.

Samarbeider med Havforskningsinstituttet

Arctic Pearl skal nå ikke bare starte et nytt fiskeri på en sjømatdelikatesse de færreste av oss har kjennskap til, men skal også gjøre et møysommelig og nøye arbeid med å dokumentere skjellplukkerens påvirkning på miljø og fauna i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

—Målet er å kunne dokumentere at vi har et redskap som ikke bare kan plukke sjømaten effektivt fra havbunnen, men også at det ikke skader økosystemet de lever i eller rekrutteringen av nye skjell over tid. Det er kun da at det er mulig å utvikle et langsiktig bærekraftig fiskeri, fra både et miljømessig og økonomisk perspektiv, sier Øystein Tvedt, CEO i Ava Ocean.

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson