Til hovedinnhold
Norsk English

AUKE -Pilotskala hydrolyse av restråstoff fra hvitfisk

Viltlevende marine ressurser er en viktig matkilde, men de kan forvaltes og utnyttes på en mer bærekraftig måte. Bedriftene Bluewild, NUAS, Pretio og SINTEF Ålesund ønsker å bidra til produksjon av kvalitetsprodukter for humant konsum, med lavest mulig karbonavtrykk og miljøutslipp.

Kontaktperson

kollage av bilder fra prosessering

Hele 60 prosent av totalfangsten fra villfanget hvitfisk er restråstoff (hoder, mageinnhold, skinn, buk og rygg). Dette er en god kilde til høykvalitetsproteiner og mineraler, men utfordringen er å industrialisere prosessene. Nå vil Bluewild, NUAS, Pretio og SINTEF Ålesund å bidra til produksjon av kvalitetsprodukter for humant konsum, med lavest mulig karbonavtrykk og miljøutslipp.

Dårlig utnyttelse av fisken

Villfisktrålersektoren i Norge produserer for det meste hodekappet og sløyd råvare, som pakkes i bulk og deretter sendes til Kina og Europa for videre prosessering. Det betyr at mer enn 50 prosent av restråstoffet ikke utnyttes. Bifangst- og råstoffutnyttelse ivaretas dermed ikke godt nok. Norge har ingen kjente kommersielle aktører som produserer kvalitetsproteiner og mineralprodukter (ved hydrolyse) fra restråstoff fra hvitfisk. Det finnes derimot en suksessfull industri innen produksjon av marint kollagen fra fiskeskinn. Målrettet satsing har medført at prisen på torskeskinn de siste årene har økt fra 2 kr/kg til rundt 12 kr/kg. Utnyttelse av proteinrikt restråstoff fra hvitfisk bør ha en tilsvarende ambisjon.

Kartlegger muligheter og utfordringer

Oppskalering av produksjonsprosesser byr ofte på uventede utfordringer på grunn av høy økonomisk- og teknologisk risiko. I tillegg er oppskalering krevende. Prosjektets overordnede idé er:

  • å kartlegge muligheter, utfordringer og egnethet for hydrolyse av restråstoff fra hvitfisk/bifangst i to ulike teknologier som ikke er kvalifisert for hydrolyse av dette råstoffet
  • og vurdere prosessens egnethet for ombordproduksjon.

Fokuset vil være på massebalanser, flyt gjennom fabrikken, utbytte og produktkvalitet. Ved måloppnåelse vil løsningene kunne skaleres til bruk i fiskenæringer nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet vil bidra til å øke restråstoffets verdi ved å produsere høykvalitetsproteiner, gjødsel, mineralprodukter og fiskemel. AUKE vil bidra til økt bærekraft ved å produsere og utvikle nye produkter ved bruk av effektiviserte prosesser. Prosjektet vil også bidra til å styrke den regionale kunnskapen og kapasiteten for produksjon av proteinprodukter, i tillegg til å bidra til en økt bærekraftig verdikjede i norsk fiskeindustri og flere norske arbeidsplasser.

Samarbeidspartnere: Bluewild AS, NUAS Technology, Pretio AS

Finansiering: RFF Møre og Romsdal

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2025