Til hovedinnhold
Norsk English

SKATE – Økt utnyttelse og verdiskaping av SKATE

Skate er en plasskrevende, men lite verdiskapende bifangst i lineflåten.

Kontaktperson

I SKATE prosjektet er målet å øke verdiskaping for de skateartene som tas oftest med line, ved å utvikle marine ingredienser og videreutvikle konsumprodukt.

Målet i SKATE-prosjektet er å bidra til økt verdi for skate ved å foredle dårlig utnyttet bifangst til marine ingredienser og helsekost- og konsumprodukter med høy kvalitet.

Skate er blant de vanligste bifangstene når det fiskes med line. Hvor mange av de 14 artene som finnes i norske farvann som fanges er uklart. Både næringen og myndighetene ønsker at mest mulig av marint råstoff skal ilandføres og utnyttes. Siden lagringskapasitet og markedet er begrenset, og håndtering krever mer mannskap, er lønnsomheten lav ved ilandføring. Skater er ømfintlige arter og det er dermed viktig at fangstbehandlingen er skånsom. Råstoff må kartlegges for å utvikle prosesser, produkter og markeder som gir økt verdiskaping.

Økende befolkningsvekst, og behov for sunne fett- og proteinkilder til mat og fôr, krever en bærekraftig utnyttelse av marine ressurser. Vingene er den eneste delen av skaten som blir utnyttet kommersielt i Norge. Bruskfisker har vanligvis fet lever som kan utnyttes til fiskeolje. Covid-19 pandemien har ført til økt etterspørsel etter omega-3, og industrien er stadig på jakt etter kortreist råstoff. Skatemuskler er magre og vil kunne ha tilsvarende potensial for utnyttelse til protein, hvis råstoffet ivaretas på riktig måte. Brusk og skinn kan utnyttes som råstoff til henholdsvis bioaktive peptider, glukosamin, kondriotin og kollagen ekstraksjon.

Lineflåten er kjent for å levere råstoff av høy kvalitet, og er godt egnet som leverandør av råstoff til høyverdiprodukter. I prosjektet vil fokus være på kartlegging av arter, kjemisk sammensetning av skate og råstoff til ingredienser, produksjon og uttesting av høykvalitets marine ingredienser som proteinpulver, marint kollagen, omega-3 og bruskkomponenter. Prosjektet bidrar til totalutnyttelse av skater, og vil vurdere anvendelse av restfraksjonene i lavere prissegmenter, blant annet til gjødsel og dyrefor. 

Skate råstoffet har blitt hydrolysert og kan gi en rekke ulike produkter.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2023

Samarbeidspartner: Veidar AS.

Finansiering: RFF Møre og Romsdal.

Utforsk fagområdene