Til hovedinnhold
Norsk English

ENDELØS – Blå teknologi til grønt råstoff

Edelgard er en nyskapende matprodusent, en kjøttskjærebedrift som årlig produserer rundt 250 tonn animalsk restråstoff, som de ønsker å utvikle til produkter med mer verdi.

Kontaktperson

I ENDELØS-prosjektet er målet å forlenge verdikjedene og verdien til animalsk restråstoff fra kjøttskjæring. Foto: Jannicke F. Remme

ENDELØS-prosjektet har undersøkt om marin kompetanse og teknologi kan overføres til grønt restråstoff, ved å benytte denne kunnskapen til produksjon av produkter med høy markedsverdi.

Bedriften ønsker at restråstoffet (bein, sener, svor og labber), som er ferskt og har høy kvalitet, hovedsakelig videreforedles til mat, smaksprodukter eller fôr. SINTEF har i mange år jobbet med utvikling av marine ingredienser som benyttes i gjødsel, fiskefôr, dyrefôr, pet-food, helsekost og til ernæring. Fiskerester kan prosesseres til vannløselige proteiner som kan brukes i en rekke produkter. Enzymatisk hydrolyse splitter sammensatt restråstoff til flere ulike fraksjoner, som bein (mineral), vannløselig protein og en type sammensatt mel (uløselig protein, fett og en del mineral) og olje.

Restråstoffet inneholder mye fett og protein, som er et godt grunnlag for produksjon av ingredienser. Hydrolyse av bein gir godt utbytte av vannløselig protein, men animalske restråstoff oppfører seg annerledes ved hydrolyse enn marint restråstoff erfaringsmessig gjør. Prosjektets overordnede ide er å danne et godt beslutningsgrunnlag for videre utvikling av produkter og verdikjeder fra animalsk restråstoff. Inspirasjon til produkter og verdikjeder hentes fra prosessering av marine ingredienser.

Møre og Romsdal er et stort landbruksfylke, med 10 % av landets ku-, storfe-, geit- og sauehold, men har svært lav utnyttelsesgrad for animalsk restråstoff. Fylket er også et tyngdepunkt innenfor sjømat og produksjon av marine ingredienser. Prosjektet er derfor finansiert gjennom Regionale forskningsfond, Møre og Romsdal.