Til hovedinnhold
Norsk English

Remsjø – Resirkulerbar emballasje for sjømat fryst og pakket om bord i båt

I Remsjø-prosjektet arbeider vi med å teste, dokumentere og videreutvikle en gjenvinnbar sekk for pakking av fisk og reke i samarbeid med våre partnere. Det ses på sjømatens kvalitet etter lagring, HMS om bord i båt og landanlegg, resirkulering og klimapåvirkning.

Kontaktperson

Hva prosjektet går ut på

Havfiskeflåten har behov for ny emballasje for fisk og reke fryst om bord i båt. I dag pakkes fiskeblokker som veier 25, 50 eller 75 kilo i en papirfibersekk som har plast på innsiden. Fra 1.1.2030 vil ikke den papirfiberarmerte sekken tilfredsstille krav om materialgjenvinning i Europa og Norge (mht Packaging and Packaging Waste Regulation).

Emballasjeprodusenten BEWI Foods har i flere år jobbet med å utvikle en ny sekk i plast, ECO Bag, til pakking av ombordfryst fisk. I Remsjø-prosjektet har vi testet og vurdert ECO Bag. Ivaretar ECO Bag kvaliteten på sjømaten gjennom holdbarhetstiden? Fungerer sekkene under pakking, lagring og utpakking? Er brukte sekker resirkulerbare? Vil en resirkulerbar sekk medføre lavere klimafotavtrykk? 

Holdbarhetstestingen viser at ECO Bag ivaretar kvaliteten av HG (head and gutted) torsk, mens kvalitetstesting av reker fortsatt pågår. Sekken fungerer godt under pakking og utpakking, og er velegnet for mekanisk materialgjenvinning. Det er avdekt flere muligheter for videreutvikling av emballasjeløsningen og av gjenvinningssystemet. Det er viktig å videreutvikle løsninger for sortering og håndtering av brukt emballasjemateriale for sjømatprodusenter. Utsortering av brukt emballasje er en viktig forutsetning for videre avfallsbehandling for materialgjenvinning. 

Er ECO Bag sikker om bord i båt?

Under pakking og utpakking fungerer sekken godt, men er den like sikker ved lagring i fryselager om bord i båt? Havgående fiskebåter fisker og pakker i åtte meters bølger og HMS er en avgjørende faktor. Båten Atlantic Viking har pakket deler av fisken i ECO Bag på flere turer. Etter en tur i januar 2023 var det klart at prosjektet må finne løsninger for å øke friksjonen på plast-materialer i lave temperaturer. Flere «quick fix» løsninger som kan påføres etter pakking og sveising er testet i lab. Klister og smeltelim er også testet på flere turer med båt gjennom 2023, uten lastforskyvning. Men da det ble gjennomført en siste test på båt i januar 2024 og båten møtte orkanen Ingunn over Hustadvika, ble konklusjonen at smeltelim ikke er en tilfredsstillende løsning. 

For prosjektteamet var dette en skuffelse. Samtidig er vi veldig glade for at vi gjennomførte denne stresstesten i liten skala, og oppdaget svakheten før emballasjen ble tatt i bruk i stor skala om bord i båt. 

Sommeren 2024 igangsetter BEWI og SINTEF en videreføring av prosjektet. Vi skal vurdere et bredere løsningsrom for å utvikle stabil og resirkulerbar emballasje for ombordfryst sjømat. I tillegg til testing i friksjonslaboratoriet i frysekammer, vil vi teste prototyper stablet på pall i fryserom på land. Målet er å ha en prototype som tilfredsstiller forventningene og dermed kan testes på båt vinteren 2024/25.

Samarbeidspartnere 

Dette er et tverrfaglig prosjekt med eksperter fra SINTEF Manufacturing, SINTEF Ålesund, SINTEF Ocean, SINTEF Industri i tillegg til SINTEF Community i videreføring av hovedprosjekt.

Bilde fra Remsjø-workshop
Bilde fra Remsjø-workshop

Samarbeidet med industripartnerne er avgjørende i dette prosjektet. Både for å gjøre realistiske analyser og tester, og for å utvikle løsninger som faktisk fungerer.

Hovedprosjektet er gjennomført i samarbeid med 

Videreføring for å utvikle en sikker emballasje for ombordfryst vil bli gjennomført i samarbeid med BEWI Foods og Giske Havfiske 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2023

Finansiering av FHF

Forskningsprosjektet er finansiert av FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. 

Les mer om prosjektet på FHF sin prosjektside: Resirkulerbar emballasje i sjømatnæringen for ombordfryst produksjon (Remsjø)