Til hovedinnhold
Norsk English

VOLUM

Økt verdiskaping av restråstoff fra tørrfisk- og klippfiskproduksjon

Kontaktperson

Klippfisk- og tørrfiskindustrien i Norge produserer ulike typer og ulike mengder restråstoff. For enkelte sidestrømmer kan det være krevende å utvikle nye produkter, prosesser og markeder, særlig med råstoff i mindre mengder. VOLUM-prosjektet ønsker å samle større volum av restråstoff fra flere bedrifter, for å utvikle produkter, prosesser og forretningsmodeller som ivaretar flere parter.

Prosjektet har tre fokusområder:

  1. Flekka rygger fra sei, brosme og lange
  2. Skinn fra utvannet klippfisk og tørrfisk
  3. Pulver, nakkebein, skadet fisk og utvannet restråstoff fra tørrfiskindustrien
Tørrfiskpulver er et restråstoff etter bearbeiding av tørrfisk. Kanskje det kan brukes som smaksforsterker.

Flekka rygger fra hvitfisk kan være en god kilde til viktige gjødselmineraler som fosfor, nitrogen, kalsium og spormineraler. Ryggene består hovedsakelig av bein, men også kjøttrester og svømmeblære. Målet med ryggene i prosjektet er å undersøke potensialet for produksjon av gjødsel og/eller gjødselingredienser ved tørking og oppmaling. Dette vil innebære en kjemisk karakterisering for å se på variasjon mellom ulike arter, oppmaling i ulik kornstørrelse, og stabilisering ved tørking. Ulike tørketeknologier skal vurderes både med tanke på tørketid, energiforbruk og pris.

VOLUM-prosjektet vil produsere ingredienser til ulike markedssegmenter fra ulike restråstoff fra tørrfisk og klippfisknæringen.

Ved utvanning av tørrfisk og klippfisk er torskeskinn et restråstoff som i dag har lav verdi og omsetning. Dette råstoffet er rikt på kollagen, en ingrediens med stadig økende etterspørsel. Kollagen har mange ulike bruksområder, blant annet i bandasjer og fuktighetskremer, og siden etterspørselen er økende, kan marint kollagen være en bærekraftig kilde til kollagen samtidig som at det bidrar til totalutnyttelse av råstoffet. I prosjektet skal det forsøkes å ekstrahere kollagen fra utvannet skinn fra klippfisk. I tillegg vil restene etter fullført ekstraksjon karakteriseres kjemisk for å vurdere potensialet for utnyttelse av denne, trolig proteinrike, restfraksjonen.

Restråstoff fra tørrfiskproduksjon er tredelt: nakkebein, tørt restråstoff (spord, ørebein, sagpulver) og vått restråstoff (oppstår ved utvanning). I dette prosjektet skal kvalitetskrav og mulige verdikjeder for tørrfiskrestråstoff kartlegges med fokus på ingrediens- og smaksindustri. Muligheten for ulike smaksprodukter skal undersøkes, og det skal i tillegg prøveproduseres fiskesaus, som er en tradisjonell asiatisk matlagingsingrediens, av det våte restråstoffet.

Seirygger er et restråstoff fra produksjon av klippfisk. Ryggene har høyt innhold av nitrogen og fosfor, to viktige bestanddeler i gjødsel.

VOLUM-prosjektet har potensiale til å skape minst tre ulike produkter av ellers lite utnytta restråstoff: Fosforrikt gjødsel, kollagen og fiskesaus. Dette vil føre til verdiskaping for bedriftene, nærmere totalutnyttelse av fiskeressursene og bærekraftige, kortreiste kilder til etterspurte ingredienser.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

26.05.2023 - 30.05.2025

Samarbeidspartnere

ScanProd AS, Fjordlaks AS, Br. Sperre AS, Nils Sperre AS, Gustav Stokke AS, Grønn Gjødsel AS, John Greger AS, Brødrene Berg AS, Seagems AS, Nutrishell AS og SINTEF Ocean.

Finansiering

FHF