Til hovedinnhold
Norsk English

Korrosjon

Vår kjernekompetanse er korrosjonsmekanismer, miljøassistert korrosjonsspreking, korrosjonsbeskyttelse samt korrosjons -overvåking og -prediksjon.

Kontaktperson

Kjernekompetansen brukes til å undersøke elektro-kjemiske fenomener ved forskjellige metalliske materialer som brukes i forskjellige miljøer, også for materialer som brukes i tøffe miljøer som krevende kjemi, kombinert med høy temperatur og høyt trykk. Vårt mål er å finne løsninger for å unngå korrosjon under mekanisk og kjemisk belastning, og ved kombinerte effekter som tribo-korrosjon. Vi bruker også vår kunnskap til katodisk beskyttelse, for å forstår effekter av  hydrogen som et produkt av korrosjon, galvanisering og anodisering av overflater. Vi utnytter vår kunnskap i materialvalg for bruk i flere (også tøffe!) miljøer.

Vi eier toppmoderne elektrokjemiske laboratorier hvor vi bruker og bygger videre på kjernekompetanse, med elektro-kjemiske arbeidsstasjoner, med autoklaver, klimakammer og saltsprayutstyr. Vi driver også et sjøvannslaboratorium for langtidstesting av materialer og komponenter i naturlig sjøvann. Videre eier vi et vindturbinblad evalueringsrigg som brukes til å teste enhver komponent som roterer under kunstige værforhold. Kombinert med avanserte teknikker for metallografisk karakterisering og overflatekarakterisering, gjør dette oss i stand til å utføre de fleste typer korrosjonsundersøkelser.

Vi bruker numerisk modellering for å forutsi visse fenomener og undersøke underliggende fenomener i større, komplekse miljøer, som effekter av landbasert elektrisitet i havner, korrosjon i skipstanker, etc.

Vår kjernekompetanse brukes til å undersøke

  • Stål, rustfritt stål og andre (også avanserte) metalliske materialer  
  • Aluminium og magnesium korrosjon
  • Korrosjon ved bolt forbindelser, sveiser, ved liming eller nagling
  • Ytelse av organiske, metalliske samt metalliske - keramiske belegg
  • Katodisk beskyttelse
  • Korrosjonstesting under mekanisk belastning, også kombinert med tribologiske miljøer
  • Korrosjonstesting generelt