Til hovedinnhold
Norsk English

Utmatting og brudd

SINTEF har lang erfaring og betydelig kompetanse i fagene utmatting og brudd av metalliske materialer.

Kontaktperson

Våre kunder
Utmatting og brudd er relevante tema i mange industrier. Vi betjener i hovedsak oljebransjen, men også vindkraft, vannkraft, bil og maritime industrier.

Vi tilbyr følgende tjenester

 • Materialtesting
 • Kvalifikasjonstester av større komponenter
 • Forskning på sveiseprosedyrer
 • Forskning på effekten av miljøet på materialer (temperatur, korrosive miljøer, hydrogenindusert sprøhet)
 • Skadeundersøkelse
 • Bidra til utviklingen av standarder for konstruksjoner
 • Full skala utmattingstest av stigerør, navlestrenger og kraft kabler 
 • Beregning av utmattingslaster på offshore konstruksjoner 
 • Programvare for design mot utmatting og brudd

 

Metoder
SINTEFs laboratorier kan teste både material prøvestykker og større komponenter (med krefter opp til 100 ton) . Testene kan ta for seg effektene av lav eller høy temperatur, og av aggressive kjemiske miljøer kombinert med mekaniske belastninger.

SINTEF har verktøy og kompetanse for karakterisering av materialer. Disse muligjør identifisering av atomiske elementer, korn strukturer, bruddflater, og mye mer.

SINTEF har også lang erfaring i numeriske analyser ved hjelp av et brei spektre av numeriske analyser, enten utviklet i SINTEF, eller av andre. Simuleringer på atomskala, og opp til komponent skala gir innsikt i forskjellige aspekter av material oppførsel.

Tyoiske oppdrag

 • Testing av mekaniske egenskaper av sveiser for forskjellige sveisemetoder
 • ECA (engineering criticality assessment) analyse av aksept av sveise defekter
 • Numerisk analyse av spenningene i et sprukket komponent
 • Ledelse av JIP (joint industry projects) felles satsninger for kvalifisering av produksjonsmetoder og materialer (operasjoner i arktisk klima, hyperbarisk sveising, boring i harde bergarter og ved store dybder)

Kontakt
Magnus Eriksson
Janne Kristin Økland Gjøsteen (stigerør, utmattingslaster på offshore konstruksjoner)
Relevante projekter: