Til hovedinnhold
Norsk English

SMACC – Studier av materialoppførsel ved lave temperaturer

Det er estimert at en stor del av verdens gjenværende ressurser av hydrokarboner ligger i arktiske strøk. De klimatiske forholdene gjør det imidlertid krevende og utvinne ressursene som befinner seg på havbunnen. SMACC-prosjektet skal derfor utvikle robuste og kostnadseffektive materialer, samt konstruksjoner og løsninger som muliggjør utvinning av olje og gass

Rundt 30 prosent av gassressursene, og 13 prosent av oljereservene, kan befinne seg i arktiske strøk (US Geological Survey). Oljeindustrien trenger ikke lete på dypt vann: ressursene ligger på mindre enn 500 meters dyp. Dette gjør utvinning svært attraktivt, og det forventes at oljeindustrien vil trekke fra Nordsjøen og lengre nordover.

De klimatiske forholdene i arktiske strøk er veldig utfordrende, og til dels veldig forskjellig fra Nordsjøen. Lave temperaturer, is og isfjell, issmelting, telehiv, manglende infrastruktur, lange transportdistanser og lengre perioder uten dagslys, bidrar til å gjøre arbeidet i Arktis krevende. Den mest kritiske faktoren for de fleste materialer vil være den lave temperaturen. Dette fordi materialer kan bli sprø når temperaturen faller.

På bakgrunn av dette skal prosjektet:

  • Utvikle en materialdatabase for materialegenskaper ved lave temperaturer, med integrert verktøy for post-prosessering av data og modellering
  • Karakterisering av materialer ved lave temperaturer og aktuelle laster, inkludert konstruksjonsstål/rørledninger, polymerer/polymerbelegg og lettvektsløsninger (aluminium, m.m.)
  • Utvikle relevante modeller for materialoppførsel og degradering under relevante forhold

SINTEF har sammen med NTNU ansvar for å utføre forskningen i prosjektet. Industripartnerne er Statoil, ENI, Total, Lundin, Aker Solutions, Kværner Verdal, Nexans, FMC Kongsberg Subsea, Marine Aluminium, Hydro, Sapa, Bredero Shaw, Trelleborg, Borealis, Posco, JFE Steel, Technip, POSCO, JFE Steel, Kobe Steel, SSAB (tidligere Ruukki Metals) og Scana Steel Stavanger.

Prosjektets totale ramme er på ca 70 mill kroner og fem PhD-studenter skal utdannes i løpet av prosjektperioden.

Nøkkeltall

Prosjektstart

03.06.2013

Utforsk fagområdene