Til hovedinnhold
Norsk English

RoHard – Robuste og avanserte herdeprosesser for stål

Formålet med prosjektet er å øke forståelse av samspillet mellom kvalitet på inngående materialer, herdeprosesser og det resulterende produkt. RoHard tar sikte på å forstå bedre hvordan forskjeller i materialer, prosessendringer og prosessvariasjoner ved herding påvirker de resulterende material- og produktegenskapene. Dette vil bidra til mindre vrakproduksjon, mindre kostnader og økt hastighet ved utvikling av nye produkter og prosesser.

Kontaktperson

RoHard er et 4-årig innovasjonsprosjekt i BIA og er basert på et samarbeid mellom Nøsted Kjetting, Kverneland, Kongsberg Automotive, Dokka Fasteners, Nammo Raufoss, SINTEF Materialer og Kjemi og SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM). Felles for bedriftskonsortiet er at alle har avanserte termomekaniske produksjonsprosesser som er følsomme for kvaliteten på innkjøpte materialer. Bedriftene erfarer at produksjonsprosessene ved varierende utgangsmaterialkvalitet tidvis fører til uforutsett kvalitetsavvik, med påfølgende usikkerhet og vraking som resultat.

Bedriftene har god generell kunnskap om sine egne prosesser og materialer. Men for å realisere framtidige innovasjoner må den forskningsbaserte forståelsen av den komplekse termomekaniske herdingsprosessen og samspillet mellom materialene og den relaterte produksjonsprosessen økes betraktelig. FoU aktiviteter utført ved SINTEF skal gi økt forståelse av materialene og prosessene, og skal gi en beskrivelse av samspillet mellom material- og prosess variasjon som påvirker produktene. Den oppnådde forståelsen vil beskrives matematisk og implementeres i simuleringsverktøy for å støtte produkt- og prosessutvikling.

Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle teknologi som gjør bedriftene i stand til å redusere dagens vrakproduksjon med minst 40%, samt legge til rette for utvikling av minst 3 nye produkter.

Delmål:

  • Utvikle en kravspesifikasjon for inngående materialer
  • Utvikle en materialtest for industrien for å karakterisere kvalitet og prosessbarhet av inngående materiale
  • Utvikle og tilpasse numeriske verktøy for vurdering av risiko for defekter/herdesprekker
  • Optimalisering av herdeprosess for forskjellig inngangsmaterialene ved hjelp av numeriske verktøy
  • Validere forbedring av materialvalg og herdeprosess for spesifikke produkter

Bedriftene i konsortiet har til sammen om lag 1935 ansatte i Norge, og produksjon foregår i hjørnesteinsbedrifter i flere lokalsamfunn. Alle fabrikkanleggene har en hel rekke med lokale underleverandører som vil nyte godt av styrket konkurranseevne hos deltagerne i RoHard. Resultatet av prosjektet vil så bidra til sikring av eksisterende bedrifter og etablering av nye selskaper. Resultatene fra FoU arbeidet vil være viktig i framtiden til å sikre en kontinuerlig kunnskapsbasert utvikling av industrien for å sikre konkurransefortrinn.

Prosjektleder og kontaktperson i SINTEF Materialer og kjemi:  Dirk Nolte
Kontaktperson i SINTEF Raufoss Manufacturing: Rune Østhus

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2018