Til hovedinnhold
Norsk English

ROP – Kunnskapsbasis for undervanns-reparasjon av rørledninger

ROP har som målsetning å øke forståelsen av og etablere fundamental kunnskap knyttet til reparasjonssveising av rørledninger subsea.  Dette vil bli gjort ved praktisk hyperbarisk sveising, materialundersøkelser og numerisk simulering av sveiseprosess og materialegenskaper.

Kontaktperson

Foto: Statoil

Transport av olje og gass til landbaserte installasjoner i Norge og Europa skjer i rørledninger. Materialet i disse rørledningene er i all hovedsak karbonstål (API X65 og X70). I de siste årene er noen av de mindre rørledningene (flowlines) beskyttet mot innvendig korrosjon ved hjelp av et metallurgisk bundet belegg av rustfritt stål (clad pipe).  En alternativ metode er bruk av innvendig rustfri liner som er mekanisk bundet til rørledningen (lined pipe).

Kunnskap som etableres i ROP skal danne grunnlag for å utarbeide prosedyrer for subsea reparasjons-sveising (hyperbarisk sveising) for alle disse rørledningene. 

Prosjektet skal også bøte på mangelen på kunnskap om hvordan reparasjonssveising og varmepåvirkning vil påvirke materialegenskapene til både vanlige rørledninger og rørledninger som består av to typer stål. Egenskapene i overgangssonen mellom stålene er av spesiell interesse, fordi den kan være utsatt for oppsprekking i forbindelse med sveising og varmebehandling.

OG21-strategien for de kommende årene vektlegger levetidsforlengelse av aldrende infrastruktur. I denne sammenhengen vil det også være av avgjørende betydning å ha kontroll på degraderingsmekanismer som eksempelvis hydrogensprøhet. Dette vil også være et sentralt tema i ROP.

SINTEF skal ved hjelp av laboratorieforsøk og datasimulering undersøke både selve sveisingen og materialegenskapene i sveiseforbindelsen.

Sveising under høyt trykk vil bli gjennomført i SINTEFs laboratorier (35 bar) og på Statoils anlegg på Killingøy (150 bar). Materialundersøkelser fra nano- til makro-skala vil bli gjennomført ved SINTEFs laboratorier. 

SINTEF har sammen med NTNU og IFE har ansvar for å utføre forskningen i prosjektet og to PhDer skal utdannes i underveis. Industripartnerne er Statoil, Gassco , Technip, POSCO og EDF Induction. Prosjektet vil også samarbeide med Universitetet i Illinois (USA) og Kyushu universitet (Japan) i form av PhD og forskeropphold. ROP er et kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) innen Forskningsrådets Petromaks 2-program med ei total budsjettramme på 28 mill kroner.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 01.01.2018

Utforsk fagområdene

twitter