Til hovedinnhold
Norsk English

SmartPipe

Med oljeutvinning på stadig større dyp og i mer miljøsensitive områder, må tilstanden på oljerørene som skal føre den varme brønnstrømmen inn til en produksjonsplattform, være god. Målet for prosjektet SmartPipe er overvåking i sanntid.

Kontaktperson

For hver 24. meter plasseres sensorbelter på de nye oljerørene. Utenpå stålrøret som frakter brønnstrømmen ligger et tykt isolasjonslag av polypropylen. Her er elektronikken skjult og her sendes dataene trådløst langs røret til land eller plattform. 
Forskere fra SINTEF har utviklet et helt nytt konsept for kommunikasjon av data og et belte med en rekke sensorer som skal måle veggtykkelse, strekk, temperatur og vibrasjon på røret.

SmartPipe-prosjektet har pågått siden 2006  da Norges forskningsråd og en rekke oljeselskaper bevilget omkring 25 millioner til forskningsprogrammet.

Et konsortium av bedrifter i Trondheimsregionen vil sammen kommersialisere konseptet. Bredero Shaw på Orkanger produserer rørene og vil montere utstyret, Siemens står for utstyret som sørger for kommunikasjon fra røret og inn til kontrollrommet, Force Technology tolker dataene og Norbitech på Røros har produsert elektronikken. I tillegg har ebm-Papst i Oslo laget batteripakkene til systemet.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2013

Utforsk fagområdene