Til hovedinnhold
Norsk English

Sammenføyning og sveising

Vi har lang erfaring med materialteknologiske problemstillinger knyttet til sammenføyning og sveising for krevende applikasjoner, der både prosessen og produktet er i fokus. Vår styrke er å kombinere teoretisk kunnskap, modellering og laboratorieforsøk.

Kontaktperson

Vi har en stor kontaktflate mot industrien og samarbeider nært med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Våre industrioppdrag og forskningsprosjekter er knyttet til alle industriområder, fra olje og gass til fornybar energi og masseproduksjon av mekaniske produkter.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Sveising av metalliske materialer
  • Hyperbarisk sveising av rørledninger
  • Utvikling og kvalifisering av sveiseprosedyrer
  • Sveisemetallurgi
  • Generell sveiseteknologi; teknikk og prosesser
  • Mekanisering/automatisering
  • Restspenninger; måling, modellering og implikasjoner
 • Sveising av plastmaterialer
 • Mekanisk sammenføyning
  • Bolt- -og nagle-forbindelser
  • Numerisk modellering og testing
 • Liming
 • Lodding
 • Sammenføyning av ulike materialkombinasjoner

Typiske oppdrag for oss er:

 • Utvikling og kvalifisering av sveiseprosedyrer
 • ECA (Engineering Critical Assessment) av sveiser
 • Karakterisering og mekanisk/bruddmekanisk testing av sammenføyde og sveiste forbindelser
 • HISC (Hydrogen induced stress cracking) og korrosjonstesting
 • Utmatting og korrosjonsutmatting
 • Testing og modellering av polymerer og kompositter, samt sammenføyde forbindelser
 • Skadeundersøkelser av forbindelser og komponenter
 • Materialvalg mht miljøbelastninger (korrosjon, m.m.)
 • Vurderinger på basis av standarder/spesifikasjoner
 • Varmebehandling av sveiser (inkl. PWHT, post weld heat treatment)
 • Utvikling og bruk av numeriske verktøy

Eksempler på prosjekter: