Til hovedinnhold
Norsk English

Barrierestyring

Med barriere forstår vi planlagte tiltak for å gjenvinne kontroll, hindre at definerte fare- og ulykkessituasjoner utvikler seg, eller begrense konsekvenser. Barrierestyring er de aktiviteter som må gjennomføres for å etablere og opprettholde barrierene slik at de til enhver tid kan oppfylle sin tiltenkte funksjon.

Kontaktperson

Sikkerhetsforskningsmiljøet i SINTEF har de siste årene hatt et stort fokus på barrierestyring, blant annet i form av ulike prosjekter for Petroleumstilsynet og for industrien. Vi har en solid faglig forankring i risikoanalyse og sikkerhetsfag, noe som setter oss godt i stand til å synliggjøre sammenhenger mellom utførte risikovurderinger og behovet for barrierer. Sikkerhetsmiljøet er dessuten svært tverrfaglig sammensatt. Dette bidrar til økt forståelse av det viktige samspillet mellom operasjonelle-, organisatoriske- og tekniske barriereelementer. De seinere årene har vi dessuten arbeidet mye med oppfølging av sikkerhetssystemer i drift.

Sentrale prosjekter knyttet til barrierestyring:

  • Innovasjonsprosjekt innenfor PDS1): "Verktøy og retningslinjer for helhetlig barrierestyring og reduksjon av storulykkesrisiko i petroleumsvirksomheten" (2012-2015)
  • Prosjekt for Petroleumstilsynet om sammenhengen mellom barrierestyring og vedlikeholdsstyring
  • Assistanse til Eni ved implementering av barrierestyring for Goliat.1) PDS – Pålitelighet av instrumenterte sikkerhetssystemer

Fagmiljø

Utforsk fagområdene