Til hovedinnhold

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Årsrapport 2020

Korona-året ble bedre enn fryktet

Den globale koronakrisen rammer aktivitet, økonomi og sikkerhet over hele verden. Pandemien har demonstrert betydningen av forskning, samarbeid og deling av data. Fremfor alt knyttet til smittevern, utvikling av vaksiner og digital samhandling, men også til å kunne utnytte de store stimulansetiltakene i verdens­økonomien til å akselerere overgangen til et mer bærekraftig samfunn.

For SINTEF ble resultatene i 2020 mye bedre enn vi fryktet da pandemien slo inn over oss våren 2020. Det er all grunn til å takke alle dem som har gjort dette mulig, både myndigheter som tok viktige grep for å opprettholde næringslivets innovasjonsevne gjennom krisen og SINTEFs medarbeidere i hele organisasjonen som har gjort en stor innsats i en svært krevende situasjon. For SINTEF medførte dette at vi kunne fortsette forsknings – og innovasjonsarbeidet med full styrke mot en grønn og digital omstilling av samfunnet. Målt i brutto omsetning leverte vi forskning og utvikling på nivå med året før, og vi oppnådde et tilfreds stillende økonomisk resultat, samtidig som vi målte kunde tilfredshet til det høyeste nivå siden målingene startet. Det betyr at SINTEF på mange måter står sterkere ved inngangen til 2021 enn vi gjorde for ett år siden.

Samtidig ser vi, nærmest ukentlig, at regioner og land, som EU, USA og Kina, annonserer dristige mål for klima, helse, digitali­sering og innovasjon. Vi ser også at de setter inn enorme ressur-ser i forskning og for å bygge opp aktivitet etter pandemien, og samtidig omstille til et bærekraftig og digitalt fremtidssamfunn. Dette vil utfordre alle små land og setter krav til økt omstillings-takt i Norge, hvor vi må utvikle et mer mangfoldig næringsliv etter tiår med stor oljedominans. I den sammenhengen er det interessant at forskningsinnsatsen i næringslivet i Norge, målt i prosent av BNP, tradisjonelt har ligget lavere enn i våre konkur-rentland. Derfor bruker vi i SINTEF mye krefter på å bidra med vårt syn på hva som er en god og fremtidsrettet forsknings – og innovasjonspolitikk som utløser næringslivets innovasjonsevne.

Denne innovasjonsevnen er avgjørende for å kunne løse de store oppgavene som står foran oss. Vi må makte å utnytte mulighet­ene i digital teknologi for en radikal omlegging av verdens energi – og matforsyning, logistikk og forbruksmønster, samtidig som vi utvikler bærekraftige og sikre samfunn i møte med demografiske endringer, sirkulær økonomi, brukertilpassede tjenester og nye løsninger for helse og mobilitet. Alt dette – og mer til – jobber forskerne i SINTEF med, hver dag.

Vi i SINTEF skal også i 2021 bidra med vår kompetanse og våre laboratorier for å løse disse store oppgavene i årene som kommer, i nært samarbeid med kunder, myndigheter og andre partnere.

Alexandra Bech Gjørv
Konsernsjef

Portrett Alexandra Bech Gjørv Konsernsjef
Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF (Foto: Terje Trobe / SINTEF

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Forskning og innovasjon for kunder over hele verden

Figur 2000 ansatte 75 nasjonaliteter 3600 kunder 4,5 av 5 kundetilfredshet 4600 prosjekter

Over sju av ti medarbeidere er forskere

Figur 76% forskere 12% ledelse og administrasjon 8% ingeniører 5% teknisk personell

Glimt fra SINTEF-året 2020

Styrets årsrapport

Året 2020

2020 var sterkt preget av både de helsemessige og markedsmessige utfordringene som ble forårsaket av koronapandemien. Takket være en enorm innsats fra ansatte, god dialog med kunder og gode tiltak fra myndigheter og virkemiddelapparat, kunne forsknings­ og innovasjonsaktiviteten fortsette med full styrke mot en grønn og digital omstilling av samfunnet. SINTEF leverte forskning og utvikling målt i brutto omsetning omtrent på nivå med året før, og oppnådde et tilfredsstillende økonomisk resultat.

På mange måter har summen av hardt arbeid, riktige prioriteringer og målrettede tiltak gjort at SINTEF står sterkere ved inngangen til 2021 enn for ett år siden.

Nøkkeltall 2020

Hele årsrapporten som pdf-fil