Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Årsrapport 2020


Korona-året ble bedre enn fryktet

Koronakrisen har preget hverdagen og hatt store konsekvenser for helse og økonomi globalt. I skrivende stund er det den dramatiske krigen i Ukraina som utfordrer. Ukraina og dets borgere og flyktninger står i den vanskeligste situasjonen, men også sikkerhetssituasjonen i Europa er krevende. Vi ser alvorlige ringvirkninger for forsyningssikkerheten, blant annet for energi, mat og materialer.

Nå mens verden endres rundt oss, opplever SINTEF en stor etterspørsel etter vår forskning og innovasjon. Vår visjon, «Teknologi for et bedre samfunn», fortsetter å være relevant for kunder og partnere som skal svare på helse-, energi-, mat- og samfunnssikkerhetsutfordringene. Men også for de store underliggende krisene – klimakrisen og naturkrisen – ser vi at våre bidrag gjør en forskjell. Blant annet har vi gjennom 2021 mobilisert næringsliv og offentlig sektor sterkt til å delta med oss i EUs «Green Deal» og den norske «Grønn plattform». Vi har også opprettet en ny konsernsatsing for naturmangfold, som jobber strategisk for å sikre at det tas nok hensyn til naturens premisser i industri- og teknologiutvikling. 

SINTEFs mer enn 2000 medarbeidere har stått på for å levere og er fornøyd med samspill og ledelse – fra lab og verksted, kontorplass og hjemmefra. Og til tross for stor usikkerhet fra pandemien som kom i 2020, viser resultatene fra 2021 at innsats og skapervilje har vært stor. 

I partnerskap med kunder og virkemiddelapparatet, blant annet støttet med  ekstraordinær grunnbevilgning til de teknisk-industrielle instituttene, løpende IPN-utlysninger og «Grønn plattform», kunne SINTEF fortsette å bidra til den grønne og digitale omstillingen gjennom krisetid. Vi har i 2021 vokst med 9,2 prosent i nettoinntekt og har et sterkt driftsresultat, på 268 millioner (8,2 prosent). 

Et sterkt resultat gjør at vi som stiftelse kan fortsette å investere for framtiden. Vi har i 2021 blant annet satset egne midler på laboratorier for nullutslippsfremdrift og konstruksjoner i maritim sektor, en lab for Norges voksende batterinæring, og vi moderniserer SINTEFs store bygg i Forskningsveien i Oslo. 

Vi satser også på å utvikle det nye næringslivet og får mange eksterne investorer med oss. Gjennom koronaperioden har vi sett en økt tilvekst av kommersialiseringsideer i SINTEF, og vi besluttet før årsslutt å etablere nok et venturefond der SINTEF og våre medinvestorer satser på oppstartsselskaper med nye forskningsbaserte produkter og tjenester. Verden har stått i store omveltninger de siste par årene.

Vi jobber parallelt med å finne nye muligheter til å bidra til samfunnsutfordringene og bærekraftsmålene, som er førende for SINTEFs virksomhet. Selv opplevede jeg deltakelse på klimatoppmøtet i Glasgow i november som svært motiverende. Der lanserte vi SINTEFs klimafond, der SINTEF plasserer egne midler for å forske fram nye klimapositive løsninger, som alle scenarioer for 1.5 gradersmålet avhenger av. Klimafondet jobber målrettet framover for å få på plass nye partnere i fondet, som sammen ideene som et gryende marked ønsker utviklet i stor skala for å sikre en klimapositiv framtid. 

Sign-ABG-transp-250px.png
Alexandra Bech Gjørv
Konsernsjef

Portrett Alexandra Bech Gjørv Konsernsjef
Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF (Foto Terje Trobe / SINTEF)

Om SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Forskning og innovasjon for kunder over hele verden

Figur 2000 ansatte 75 nasjonaliteter 3600 kunder 4,5 av 5 kundetilfredshet 4600 prosjekter

Over sju av ti medarbeidere er forskere

Figur 76% forskere 12% ledelse og administrasjon 8% ingeniører 5% teknisk personell

Glimt fra SINTEF-året 2020

En av verdens første hydrogenlastebiler er drevet av trøndersk sol

En av verdens første hydrogenlastebiler er drevet av trøndersk sol

Hydrogendrevne vare- og lastebiler kan kutte norske CO 2 -utslipp fra godstransport med 20 prosent på ti år. Nå er Asko i Trondheim først ute med en lastebil som går på hydrogen fra solstrøm – takket være en dugnad fra både forskere og andre aktører.

Hjemmekontor gjør oss ikke mindre produktive

Hjemmekontor gjør oss ikke mindre produktive

Forskning på teamarbeid viser at vi ikke blir mindre produktive av å ha hjemmekontor, så lenge man jobber smart og har gode verktøy for samarbeid. Her deler forskerne sine råd om hva som fungerer – og hva som ikke er så lurt.

Sementfabrikker kan stagge verdens plastforsøpling

Sementfabrikker kan stagge verdens plastforsøpling

Norske forskere tror plastsøppel kan brukes som brensel i sementfabrikker i Asia. Hvis det fungerer, kan det være løsningen på to av klodens største miljøproblemer: plast i havet og høyt forbruk av kull.

Får kroppen til å lage sin egen medisin mot kreft

Får kroppen til å lage sin egen medisin mot kreft

Se for deg at vi kan instruere kroppen til å lage medisinene den trenger selv. Genteknologien som  gjør dette mulig kalles mRNA-terapi, og kan få stor betydning for behandlingen av mange sykdommer. Nå utvikler norske forskere denne medisinen mot den...

SINTEF-spinoff blir Nordens ledende e-helseselskap

SINTEF-spinoff blir Nordens ledende e-helseselskap

– Ved å få Telenor med på laget styrker vi Tellus mulighet til å bli en nøkkelleverandør av noen av de viktigste tjenestene for at samfunnet skal lykkes med visjonen om «pasientens helsetjeneste», sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv til nyheten om...

SINTEFs første bærekraftrapport klar

SINTEFs første bærekraftrapport klar

SINTEFs første bærekraftrapport viser hvordan vi leverer på bærekraftsmålene. – Kartleggingen viser at næringslivet er i full gang med det grønne skiftet og at vi er en viktig bidragsyter til bærekraft, innovasjon og omstilling i Norge, sier...

De mest bærekraftige byggene finnes allerede

De mest bærekraftige byggene finnes allerede

Å rehabilitere bygg påvirker miljøet halvparten så mye som å rive og bygge nytt, ifølge en ny SINTEF-rapport. Gjenbruk av bygninger vil derfor være et avgjørende bidrag i det grønne skiftet.

– Yngre sykepleiere sliter mest i pandemien

– Det er urovekkende at så mange unge sykepleiere har fått psykiske vansker i løpet av pandemien, sier SINTEF-forsker Line Melby. 35 000 har svart på hvordan det er å være sykepleier i koronatiden.

Styrets årsrapport

Året 2020

2020 var sterkt preget av både de helsemessige og markedsmessige utfordringene som ble forårsaket av koronapandemien. Takket være en enorm innsats fra ansatte, god dialog med kunder og gode tiltak fra myndigheter og virkemiddelapparat, kunne forsknings­ og innovasjonsaktiviteten fortsette med full styrke mot en grønn og digital omstilling av samfunnet. SINTEF leverte forskning og utvikling målt i brutto omsetning omtrent på nivå med året før, og oppnådde et tilfredsstillende økonomisk resultat.

På mange måter har summen av hardt arbeid, riktige prioriteringer og målrettede tiltak gjort at SINTEF står sterkere ved inngangen til 2021 enn for ett år siden.

Nøkkeltall 2020

Fig: Finansieringskilder, Ansatte og Publikasjoner

 


 

Hele årsrapporten som pdf-fil