Til hovedinnhold
Norsk English

En av verdens første hydrogenlastebiler er drevet av trøndersk sol

Hydrogenlastebilen til ASKO på det offisielle arrangementet 20. januar. Film: Karianne Hogne Teigland
Hydrogenlastebilen til ASKO på det offisielle arrangementet 20. januar. Film: Karianne Hogne Teigland
Hydrogendrevne vare- og lastebiler kan kutte norske CO2-utslipp fra godstransport med 20 prosent på ti år. Nå er Asko i Trondheim først ute med en lastebil som går på hydrogen fra solstrøm – takket være en dugnad fra både forskere og andre aktører.

Strøm fra ni tusen kvadratmeter med solceller på taket til Askos regionlager brukes til å spalte vann. Da omgjøres rent vann til det utslippsfrie drivstoffet hydrogen, og til oksygen. Når fornybar energi er utgangspunktet ­– som her ­– blir drivstoffet derfor helgrønt. Eksosen er så ren at den faktisk kan drikkes.

Hydrogenet på tanken til lastebilene går til å produsere strøm i et lite «kraftverk» som bilene frakter med seg – ei brenselcelle.

Brenselcella leverer strøm til bilens elektriske motor. Denne driver kjøretøyet fram, akkurat som i batterielektriske biler.

Når lastebilen går på hydrogen, og ikke på batterier, blir rekkevidden mye lengre: bilen som ble avduket på åpningen kan gå 400- 500 km på en fylling. Målet er ikke å bruke hydrogen til all varetransport, for lette lastebiler som leverer varer i en by, er batteridrift en billigere løsning.

Tett samarbeid med SINTEF og Scania

SINTEF har jobbet med Asko og hydrogen i snart ti år, med mål om å  redusere utslippene fra lastebiler.  Beregninger SINTEF har gjort, viser at Norge kan ha ti tusen slike tunge hydrogen kjøretøy i 2030, forutsatt at myndighetene kommer med offensive tiltak. I februar vil Asko ha fire lastebiler som går på hydrogen. Det er et resultat av et lengere samarbeid med Scania.

Da Asko satte igang med dette prosjektet var det ingen ferdig utviklet teknologi eller serieproduksjon av disse bilene.

– For å tilrettelegge for at flere tungtransport biler kan kjøre på hydrogen er det derfor viktig å støtte utbyggingen av hydrogenstasjoner og sørge for fortsatt fritak fra bompengeavgiften, sier prosjektleder Anders Ødegård ved SINTEF industri.

Nullutslipp i 2026

Målet til Asko er nullutslipp innenfor transport med sine 600 lastebiler innen 2026. Det ved hjelp av batterielektrisitet og hydrogen. 2020 vil være et pilotår for å teste ut teknologi, rekkevidde og lasteevne.

I tillegg til å satse på solceller, er Asko en stor industriell vindkraftaktør med ti vindmøller. Selskapet ser for seg å bygge ytterligere hydrogenproduksjon i tilknytning til noen av disse i Agder- og  Rogalandsområdet. Da vil ASKO ha to produksjonsbaser for hydrogen som vil dekke  hydrogenbehovet for bilene til Asko i Sørvest-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge.

Kontaktperson