Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-spinoff blir Nordens ledende e-helseselskap

Fra venstre Otto Frøseth, investeringsdirektør i Investinor, Inge Hovd Gangås, investeringsdirektør i SINTEF Venture og Ove Fredheim, leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge.
Fra venstre Otto Frøseth, investeringsdirektør i Investinor, Inge Hovd Gangås, investeringsdirektør i SINTEF Venture og Ove Fredheim, leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge. Foto: Magnus Biringvad
– Ved å få Telenor med på laget styrker vi Tellus mulighet til å bli en nøkkelleverandør av noen av de viktigste tjenestene for at samfunnet skal lykkes med visjonen om «pasientens helsetjeneste», sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv til nyheten om at Telenor Norge fusjoneres med SINTEF-spinoffen Tellu.

– Med fondet SINTEF Venture som instrument har vi utviklet Tellu til å bli et solid teknologiselskap innen eHelse. Dette er et resultat av mange år med fremragende forskning på tvers av SINTEFs IT- og helsefagmiljøer, finansiert gjennom prosjekter fra Norges forskningsråd og EUs rammeprogrammer, sier Bech-Gjørv.

Hun påpeker at fusjonen også er et resultat av at SINTEF har lyktes godt med vår spin-off-aktivitet over tid, som har trukket til seg finansielle investorer til fondene våre. Dette har igjen gitt muskler til å lykkes innen de ordningene som eksisterer for å gi små og mellomstore bedrifter de rammebetingelsene de trenger for å bli kommersielle suksesser, sier Bech-Gjørv.

SINTEF og Tellu

SINTEF har forsket på tingenes internett i 20 år, og i mange av dem har små og mellomstore bedrifter vært partnere. Blant disse er Tellu som de siste ti årene har utviklet en skybasert plattform, TelluCloud, for å administrere og kontrollere tingenes internett, og for å lagre og analysere data fra disse tingene. I 2016 investerte SINTEF Venture IV i selskapet. 

–Siden den gang har vi arbeidet aktivt med å utvikle og posisjonere Tellu for vekst. Vi har troen på fremtidens eHelse-marked, og spesielt de som i likhet med Tellu jobber med åpne standarder og robust teknologi i bunn. I SINTEF jobber vi med teknologi for et bedre samfunn, og det er nettopp denne visjonen Tellu målbærer. Nå er de rigget for ytterligere vekst og vil kunne løse utfordringene som kommer med ressursknapphet kombinert med flere eldre og kronisk syke, sier investeringssjef, Inge Hovd Gangås i SINTEF Venture. Han er understreker at de er veldig fornøyde med at Investinor og Telenor er med på denne reisen.

Telenor og Investinor

– Markedet for velferdsteknologi utvikler seg raskt og et forsterket Tellu, med solide eiere og reell innovasjonskraft, står nå bedre rustet til å ta en lederposisjon og møte utviklingen i Norge, Norden og Europa. Vi har fått en sterk struktur for å videreutvikle selskapet og jeg ser virkelig frem til å fortsette denne spennende reisen sammen med våre medeiere Investinor og SINTEF Venture, sier Ove Fredheim, leder i Telenor Bedrift.

Medpassasjer på reisen er også Investinor.

–Gjennom mange år har Investinor og SINTEF hatt et tett samarbeid om kommersialisering av teknologiselskap. Vi komplementerer hverandre på en meget bra måte, der SINTEF etablerer unike teknologiselskap og Investinor bidrar med kunnskap om selskapsbygging og kapital. Tellu IoT er et godt eksempel på vårt samarbeid, og vi ser frem til å utvikle det sterke nasjonale miljøet med base i Trondheim sammen, sier Otto Frøseth, Investeringsdirektør i Investinor.

E-helsemarkedet er i rivende utvikling og Tellus teknologi vil være en del av løsningen på de utfordringene helsevesenet står overfor. Det globale markedet for e-helse og velferdsteknologi forventes å vokse de neste årene, blant annet som følge av en stadig aldrende befolkning. Covid-19-situasjonen har også akselerert behovet for digitale løsninger som gir trygghet og mestring gjennom helseoppfølging på avstand. Men det ligger en lang reise bak, og et forskningsmiljø som utpeker seg befinner seg i SINTEF Digital.

Tett samarbeid internt

– Vi har hatt flere prosjekter med Tellu, både norske og i EU gjennom hele perioden frem til i dag. Og arbeidet forsetter med uforminsket styrke, og vi har flere nye initiativer på gang nå, sier forskningssjef Bjørn Skjellaug som leder Software and Service Innovation som i mange år har jobbet med Tellu.

Godt samarbeid mellom teknologer og klinisk personell kan være et fortrinn vi har i Norge i forhold til enkelte andre land, men innføring av ny teknologi i klinisk praksis ofte tar lang tid og krever tålmodighet.

Innføring av nye digitale tjenester i helsetjenestene og medfølgende endring i arbeidsprosesser har i lang tid vært kjennetegnet av den såkalte "pilotsyken", som innebærer at innovasjoner ikke blir realisert, til tross for vellykkede pilotprosjekter og utprøvninger. I vårt samarbeid med Tellu og Telenor bidrar vi i SINTEF med forskningsbasert innsikt i hva som skal til for at løsningene faktisk skal bli realisert, noe som gir gjensidig forståelse og økt kompetanse både hos selskapene og de offentlige aktørene, sier forskningsleder, Ingrid Eitzen i Smart Sensor Systems.

 Dekker hele tjenestebehovet

Tellu har over en tiårsperiode investert betydelig i å etablere en markedsledende integrasjons- og tjenesteplattform for e-helse. Selskapet er lokalisert i Asker og har høy kompetanse innen e-helse, IoT eller tingenes internett, programvareutvikling og sikkerhet.

– Med denne fusjonen skaper vi en industrileder og et kraftsentrum innen e-helse og velferdsteknologi i Norge og Norden. Telenors sterke markedsposisjon innen helsesektoren og Tellus kompetanse innen plattform og programvareutvikling betyr at vi sammen dekker hele tjenestebehovet til kundene, sier Ole Christian Olssøn, administrerende direktør i Tellu IoT.

 Etter sammenslåingen vil Tellu IoT ha 34 ansatte og en kombinert omsetning på rundt 80 millioner kroner. 

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson