Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Likestillingsredegjørelse i SINTEF

Rapport om arbeid for likestilling og mot diskriminering i SINTEF.

SINTEF skal være en attraktiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og unike utviklingsmuligheter for mennesker med viten og vilje. Dette er noe vi skaper sammen, både medarbeidere og ledere. Gjennom god og fornuftig rekruttering skal vi sørge for at SINTEF ivaretar sitt samfunnsoppdrag. Det krever at vi tiltrekker og beholder et mangfold av medarbeidere med høy faglig kompetanse og evne til å gjøre en forskjell.

Likestillingsarbeidet i SINTEF er forankret i Konsernstrategien, og hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er både i HR-policy, Folk-strategi og andre policyer, retningslinjer og prosesser. Ledere i SINTEF har ansvar for å bygge, utvikle og anvende den ressursen mangfold og kjønnsbalanse representerer innenfor sitt område. I tillegg forventes alle medarbeidere å bidra til mangfold gjennom å etterleve SINTEFs grunnverdier i hverdagen, by på egne kvaliteter og verdsette andres særegne bidrag og kompetanse.

I likestillingsredegjørelsen kan du lese mer om SINTEFs arbeid for å sikre likestilling og ikke- diskriminering i praksis, samt se tall for kjønnsbalanse og kjønnslikestilling. 

Last ned rapporten Likestillingsredgjørelse SINTEF 2023.

 

Rapporter fra tidligere år:

Likestillingsredgjørelse SINTEF 2022.
Likestillingsredegjørelse SINTEF 2021.

 

Kontaktpersoner