Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Orientering om retningslinjer for varsling i SINTEF


SINTEFs grunnverdier er ærlighet, mot, raushet og samhold. I tråd med dette ønsker vi å ha en åpen
bedriftskultur der ingen brenner inne med spørsmål og bekymringer. For å legge til rette for dette har vi tydeliggjort våre etiske retningslinjer og etablert etisk råd og etikkombud.
SINTEF forventer at spørsmål og bekymringer i all hovedsak blir tatt opp med de nærmeste kolleger og nærmeste leder. Dersom du ikke finner det mulig å ta problemstillingene opp med de nærmeste ledere, forventes du å gå enten direkte til etisk råd eller til etikkombudet.

SINTEF ønsker å kunne behandle all tvil og tro innen etikk innenfor egne vegger, og så langt som mulig bare der. Vi mener at systemet bør være i stand til å håndtere slike spørsmål på en måte som er tilfredsstillende for alle involverte uten at vi får mediesaker hvor SINTEFs holdninger og bedriftskultur er tema. Dette er ikke fordi vi vil skjule noe, og ikke fordi saker ikke tåler offentlighetens lys, men fordi det er unødvendig og uinteressant å diskutere interne forhold i det offentlige rom. Som regel er det heller ikke særlig konstruktivt.

SINTEF har valgt å ikke legge opp til ren anonym varsling, men i stedet ha en varslingskanal med rett til full anonymitet. Dette tror vi vil redusere faren for at varslingstjenesten blir misbrukt, og det blir lettere å følge opp det varsles om. (Se pkt. 6 i retningslinjene)

Det viktigste i denne sammenhengen er å sikre en meget lav terskel for intern varsling. Det skal være slik at er du det minste i tvil så sier du i fra – internt. Så er det opp til administrasjonen, linjeledelse, etisk råd eller etikkombudet å sørge for at forespørselen din blir behandlet på en god måte.

SINTEF forventer at alle, både ledere og andre, som mottar en varsling eller bekymringsmelding tar imot denne på en åpen og seriøs måte, og at den behandles ordentlig og med respekt for den som kommer med meldingen. Fordi vi mener systemet bør ivareta alles behov forventer vi også at terskelen for ekstern varsling er meget høy. Dette forventer vi bare skal skje når alle interne kanaler er forsøkt og systemet har sviktet.
Konsernledelsen har – etter forslag fra etisk råd – fastslått noen grunnleggende prinsipper for hvordan vi behandler varsling.