Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Ytre miljø

SINTEF tar ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en verdensledende aktør innenfor forskning og utvikling av miljøvennlige løsninger.

SINTEF har vedtatt en miljøpolitikk som forplikter. Da er det viktig at vi ivaretar miljøet i hverdagen i vår egen virksomhet. Vår ambisjon er å utvikle miljøvennlige løsninger for kunder og samfunnet, og da må vi stille de samme strenge krav til oss selv.

SINTEF ønsker å bli en stadig bedre leverandør ved å tilpasse seg forventninger i markedet.

Vi stiller miljøkrav til våre leverandører og har innarbeidet dette i våre avtaler.

SINTEFs miljøengasjement er viktig for våre medarbeidere. Det skal gi stolthet å arbeide i en miljøbevisst organisasjon.

Miljøstyring

SINTEF er sertifisert etter den internasjonale standarden for miljøstyring ISO 14001.

Ved å jobbe systematisk for å redusere belastningen på miljøet viser SINTEF sitt miljøansvar og tilfredsstiller forventninger fra kunder. Arbeidet med å tilfredsstille standarden fører også til økt miljøbevissthet blant våre ansatte.

SINTEF utarbeider handlingsplaner hvor ansattes reisevirksomhet, energieffektiv drift og god avfallshåndtering inngår som vesentlige aspekt.