Til hovedinnhold
Norsk English

PROMAC

Prognosene for global befolkningsvekst og økning i levestandard vil kreve økt tilgang på mat og fôr. Det er havet som anses å ha det største potensialet for å bidra til denne økningen.

Kontaktperson

Butare på tau

Prosjektet «Energieffektiv prosessering av makroalger i blå-grønne verdikjeder» (PROMAC) blir ledet av Møreforsking.

Les mer på www.promac.no

Prosjektet fokuserer på energieffektiv prosessering og raffinering av makroalger til menneskemat og dyrefôr, inkludert en logistisk og økonomisk analyse av verdikjeden og livsløpsvurdering av produkter.

Havet mottar dessuten store mengder næringsstoffer fra landjorda som bør føres tilbake i næringskjeden på en mer effektiv og ressursvennlig måte enn i dag. Dyrking av makroalger vil representere en viktig strategi for klimapositiv utnyttelse og resirkulering av biologiske ressurser, og er en biobasert næring under rask utvikling i Norge. Med sine gode råstoffegenskaper og til dels høyt innhold av protein, næringsstoffer og vitamin, er makroalger forventet å danne ressursgrunnlag for et bredt produktspekter, inkludert mat, fôr, helsekost og kosmetikk, og med stort potensiale for miljømessig og økonomisk bærekraft.

PROMAC representerer en internasjonal gruppe av forskere med bred tverrfaglig spisskompetanse. Møreforsking vil lede prosjektet, og følgende samarbeidsparter er med; Bioforsk, SINTEF Fiskeri og Havbruk, SINTEF Material og Kjemi, SINTEF Energi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU, Høgskolen i Ålesund, Det franske forskningsinstitutt CEVA, Islandske FoU-institusjon Matis, og Sveriges Landbruksuniversitet. Prosjektet har sterk forankring og satser på medvirkning fra en rekke relevante næringsaktører; Tafjord Kraftvarme AS, Felleskjøpet Fôrutvikling, Firmenich Bjørge Biomarin, Hortimare, The Northern Company, Marinox, Orkla Foods Norway og den biomarine ARENA klyngen Legasea.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2015 - 31.12.2018