Til hovedinnhold
Norsk English

Modellering av termiske systemer

Termiske systemer består av komponenter for produksjon, distribusjon, forbruk og lagring av varme og/eller kulde.

Kontaktperson

Et termisk system kan være et lokalt varme- eller kjølenett for et bygningsområde, eller et industrielt varme- eller kjølenett for distribusjon av termisk energi i en fabrikk eller mellom ulike industrielle aktører i en industriklynge. Grunnet høye investeringskostnader knyttet til det termiske systemet, er det fordelaktig å bruke ulike modelleringsverktøy for optimal design av systemet, samt for utvikling av optimale styringsstrategier.

SINTEF har lang erfaring i bruk av dynamisk modellering og simulering av termiske system. Videre har SINTEF utviklet et rammeverk for dynamisk optimalisering av termiske systemer med lagring.

Hva kan vi på dette området?

 • Modellering av termiske systemer for optimal design av systemet i sin helhet
 • Utnyttelse av lokale spillvarmekilder 
 • Valg av teknologi og dimensjonering av enkeltkomponenter, som termisk lagring og varmepumper
 • Optimal styring av system med termisk energilagring

Hva gjør vi / Hvilke tjenester tilbyr vi innen dette området? 

 • Utforme energieffektive og konkurransedyktige systemløsninger med en holistisk tankegang
 • Utvikle nye konsepter for å løse konkrete problemer 
 • Analysere, evaluere og sammenlikne alternative teknologier og konsepter 
 • Eksperimentell testing og utvikling av nye teknologier for enkeltkomponenter

Vi har avanserte egenutviklede modeller for blant annet: 

 • Dynamisk systemsimulering
 • Optimal styring av komplekse termiske system 
 • Detaljerte komponentmodeller 

Hvorfor velge SINTEF?
Hos SINTEF finner man mye kunnskap og erfaring innen flere fagfelt samlet under et navn. I tillegg har man tilgang til dedikert laboratorieinfrastruktur og avanserte modelleringsverktøy.

Hvem gjør vi dette for?

 • Energiselskaper
 • Industri
 • Teknologileverandører

Relevante prosjekt:

Relevante laboratorier:

Relevante artikler i media: