Til hovedinnhold
Norsk English

Varmepumpeteknologi

SINTEF har omfattende og allsidig kompetanse innenfor utvikling av varmepumpeteknologi. Vi har over 60 års erfaring med forskning og utvikling av varmepumpeteknologi.

Kontaktperson

Gjennom et tett samarbeid med NTNU integreres ingeniør- og forskerutdanning i våre større og langsiktige prosjekter for å bidra til en effektiv kunnskapsoverføring ut i næringslivet.

 Vi arbeider innen disse områdene:

 • Bærekraftig varmepumpeteknologi som bruker naturlige arbeidsmedier
 • Unik ekspertise på CO2-teknologi (transkritiske prosesser)
 • Høy-temperatur varmepumper
 • Kompakte varmevekslere; design og optimalisering
 • Kompressorer / Ekspander / Ejektor
 • Termisk isolasjon

Metode:

Vi utvikler kunnskap og ny teknologi gjennom en god balanse av teoretisk forståelse, numeriske modeller og eksperimentelle undersøkelser. Vi har avanserte egenutviklede modeller for blant annet:

 • Ikke-stasjonære prosesser og dynamisk systemsimulering
 • Optimalisering eller analyse av driftsparametere og dellast-egenskaper
 • Optimalisering av komplekse systemløsninger
 • Detaljerte komponentmodeller, med særlig fokus på varmevekslere
 • Livssyklusanalyser, kost-nytte og miljøpåvirkning av varmepumpende systemer

Vi vedlikeholder og videreutvikler avanserte laboratorier med testrigger for:

 • Varmevekslere og kompressorer (0,5 – 100 kW)
 • Gjenvinning av ekspansjonsarbeid (Ejektor / Ekspander)
 • RSW (Vannkjølingsannlegg)
 • Varmepumpetørking

Typiske oppdrag for oss er:

 • Utvikle nye konsepter for å løse konkrete problemer
 • Utforme og optimalisere energieffektive systemløsninger
 • Analysere, evaluere og sammenlikne alternative teknologier og konsepter
 • Optimalisere eksisterende prosesser

Vi arbeider for og med norsk og internasjonal industri:

 • Dagligvarekjeder og tilhørende leverandørindustri
 • Landbasert og offshore industri
 • Teknologileverandører
 • Transportselskaper (vei, bane, skipsfart)

Industrial Heat Pump Whitepaper - pdf


 

Relevante prosjekt

CREATIV - Energieffektivisering i industrien

CREATIV - Energieffektivisering i industrien

Start:
Slutt:

Prosjektet har som mål å forsterke utvikling og distribusjon av energieffektiv teknologi i industrien, samt å fremme innovasjon og verdiskaping basert på forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

HeatUp

HeatUp

Start:
Slutt:

Det overordnede målet med HeatUp er å oppgradere spillvarme til høytemperaturnivå ved bruk av varmepumper for å gjenbruke overskuddsenergi.