Til hovedinnhold
Norsk English

Inneklima

Et godt inneklima i boliger, skoler og på arbeidsplasser er grunnlaget for helse, trivsel og høy produktivitet. Vår kompetanse er å utvikle pålitelige og rimelige løsninger som kan redusere kostnader til drift og investering samtidig som et godt inneklima ivaretas.

Kontaktperson

En tredjedel av energien i Norge brukes i bygninger. I et moderne yrkesbygg står de tekniske installasjonene for om lag halvparten av kostnadene, hvorav ventilasjon utgjør en vesentlig del.

Godt inneklima oppstår som et resultat av mange riktige valg fra prosjektering gjennom bygging til drift av bygningen.

Typiske prosjekter for oss er:

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF bidrar til disse valgene gjennom forskning, produktgodkjenninger og anvisninger i Byggforskserien, og kan bistå med rådgivning og kvalitetssikring i prosjekter. I oppførte bygg kan vi bistå med kartlegging og verifisering av inneklimaet gjennom målinger eller detaljerte bygningssimuleringer.