Introduksjon

SvalVent – Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg

SvalVent prosjektet ønsker å utvikle løsninger for lavere energibruk til kjøling i næringsbygg. Dagens TEK med krav som er nesten på passivhusnivå reflekterer at vi har kommet et godt stykke på vei for å få ned energibruken, spesielt med tanke på energibruk til oppvarming. Byggenæringen opplever nå at en stadig økende andel av energibruken i moderne høyisolerte bygg går til kjøling. SvalVent ønsker å bygge videre på erfaringene med bruk av behovsstyrt ventilasjon og aktive ventiler inn mot sommerforhold, og har som mål å utvikle både egnelig produkt og konsept basert på ny forskning.

Hovedmålet er å utvikle et brukerstyrt kjølekonsept hvor man kombinerer behovsstyrt ventilasjon med aktiv tilluftsventilering som alene dekker kjølebehovet i et kontorbygg, og et nytt produkt som muliggjør individuell brukerstyring. Løsningen skal gi flere fornøyde brukere og lavere energibruk. For å utvikle nytt produkt og konsept, er ny kunnskap om fysiologisk grunnlag avgjørende.

Prosjektet er et Innovasjonsprosjekt for Næringslivet finansiert gjennom EnergiX i Norges forskningsråd. Industripartnere er GK Inneklima, Trox Auranor Norge og Topro Industrier. Forskningspartner er SINTEF Byggforsk og Høyskolen i Oslo og Akershus.

SvalVent

Prosjektdeltakere

Kari Thunshelle forklarer hvordan nye løsninger for kjøling av bygg testes ut i laboratoriet.
Kari Thunshelle forklarer hvordan nye løsninger for kjøling av bygg testes ut i laboratoriet.