Introduksjon

SvalVent – Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg

SvalVent har vært et Innovasjonsprosjekt for Næringslivet (IPN) fra 2017-2020. Prosjektet har vært finansiert av Norges Forskningsråds program EnergiX og med betydelig egeninnsats fra industripartnere GK inneklima, Trox Auranor Norge, Entra og Topro Elektronikk (tidligere industri). Forskningspartnere er OsloMet og SINTEF Community.

SvalVent prosjektet ønsker å utvikle løsninger for lavere energibruk til kjøling i næringsbygg. Dagens TEK med krav som er nesten på passivhusnivå reflekterer at vi har kommet et godt stykke på vei for å få ned energibruken, spesielt med tanke på energibruk til oppvarming. Byggenæringen opplever nå at en stadig økende andel av energibruken i moderne høyisolerte bygg går til kjøling. SvalVent ønsker å bygge videre på erfaringene med bruk av behovsstyrt ventilasjon og aktive ventiler inn mot sommerforhold, og har som mål å utvikle både egnelig produkt og konsept basert på ny forskning.

Hovedmålet er å utvikle et brukerstyrt kjølekonsept hvor man kombinerer behovsstyrt ventilasjon med aktiv tilluftsventilering som alene dekker kjølebehovet i et kontorbygg, og et nytt produkt som muliggjør individuell brukerstyring. Løsningen skal gi flere fornøyde brukere og lavere energibruk. For å utvikle nytt produkt og konsept, er ny kunnskap om fysiologisk grunnlag avgjørende.

SvalVent

Prosjektdeltakere

Kari Thunshelle

Seniorforsker
+47 97 74 75 97
Navn
Kari Thunshelle
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 97 74 75 97
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS
Kari Thunshelle forklarer hvordan nye løsninger for kjøling av bygg testes ut i laboratoriet.
Kari Thunshelle forklarer hvordan nye løsninger for kjøling av bygg testes ut i laboratoriet.