Prosjektpartnere

GK Inneklima – Prosjekteier og ledende entreprenør med høy kompetanse på energieffektive bygg og behovsstyrt ventilasjon. Eier av Miljøhuset GK som har oppvarming via tilluft. Les mer på http://www.gk.no/.

Trox Auranor – Produsent og produktutvikler av ventilasjonstekniske løsninger. Viktig produktutviklingsmiljø for Trox internasjonalt og Norge. Les mer på http://www.trox.no/.

Topro Industrier – Samarbeidspartner og underleverandør for Trox Auranor, spesielt med tanke på automatikk. Anerkjent utviklingsmiljø. Les mer på http://www.topro.no/.

Entra – Stor eiendomsbesitter med viktig rolle som krevende kunde i prosjektet. Les mer på http://www.entra.no.

Oslo Metropolitan University – Forskningspartner og samarbeid om studentoppgaver. Les mer på https://www.oslomet.no/.

SINTEF Byggforsk – Forskningspartner og prosjektleder. Les mer på www.sintef.no/byggforsk.

Svalvent parnerlogo