Fagrapport

SvalVent - Sval og behagelig behovstyrt ventilasjon for individuell kjĂžling i yrkesbygg fagrapport er klar!

Sluttrapporten til SvalVent prosjektet er nå publisert som en SINTEF fagrapport: SvalVent - Sval og behagelig behovstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg.

Fagrapport kan lastes ned her.

Energibruk til kjøling utgjør en stadig større andel i energieffektive bygg. Samtidig er trenden økende bruk av åpne kontorlandskap der brukerne gjerne har ulike temperaturpreferanser.

SvalVent-prosjektet har utviklet tekniske løsninger og et konsept som utfordrer dagens krav og praksis når det gjelder termisk komfort. Løsningen gir mulighet for en individuell styring av delluftmengde fra dyser i himling.
Denne sluttrapporten presenterer forutsetninger, prototype og konsept, forsøk og resultater fra SvalVent-prosjektet.
SvalVent har vært et Innovasjonsprosjekt for Næringslivet (IPN) og ble gjennomført i perioden 2017–2020. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråds program EnergiX, med betydelig egeninnsats fra industripartnerne GK inneklima, Trox Auranor Norge, Entra og Topro Elektronikk.
Forskningspartnere har vært OsloMet og SINTEF Community. GK inneklima er eier av prosjektet.