Velkommen til Forskningsprosjektet BEST VENT

BEST VENT skal bidra til mer kunnskap og anbefalinger om riktige luftmengder og ventilasjonsstrategier for behovsstyrte ventilasjonsanlegg i skoler og kontorbygg. Prosjektet ønsker å finne fram til robuste anbefalinger basert på faktisk eksponeringsrisiko, bruksmønster og optimal energibruk.  Dagens myndighetskrav er inkonsistente, skaper forvirring og mangler oppdatert faglig forankring.

BEST VENT er et fire-årig Kompetanseprosjekt for Næringslivet tilknyttet Forskningsrådets program EnergiX. Prosjektperioden er 2016-2019.

BEST VENT er forkortelsen for BEST demand-controlled VENTilation strategies to maximize air quality in occupied spaces and minimize energy use in empty spaces.

-  Eller på godt norsk:  Finne BESTe VENTilasjonsstrategi for godt inneklima og lav energibruk!

 

Prosjektdeltakere

Kari Thunshelle

Seniorforsker
+47 97 74 75 97
Navn
Kari Thunshelle
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 97 74 75 97
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Sverre Bjørn Holøs

Seniorforsker
+47 90 79 54 24
Navn
Sverre Bjørn Holøs
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 90 79 54 24
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Nyheter