Velkommen til Forskningsprosjektet BEST VENT

BEST VENT skal bidra til mer kunnskap og anbefalinger om riktige luftmengder og ventilasjonsstrategier for behovsstyrte ventilasjonsanlegg i skoler og kontorbygg. Prosjektet ønsker å finne fram til robuste anbefalinger basert på faktisk eksponeringsrisiko, bruksmønster og optimal energibruk.  Dagens myndighetskrav er inkonsistente, skaper forvirring og mangler oppdatert faglig forankring.

BEST VENT er et fire-årig Kompetanseprosjekt for Næringslivet tilknyttet Forskningsrådets program EnergiX. Prosjektperioden er 2016-2019.

BEST VENT er forkortelsen for BEST demand-controlled VENTilation strategies to maximize air quality in occupied spaces and minimize energy use in empty spaces.

-  Eller på godt norsk:  Finne BESTe VENTilasjonsstrategi for godt inneklima og lav energibruk!

 

Prosjektdeltakere

Kari Thunshelle

Seniorforsker
97 74 75 97
Navn
Kari Thunshelle
Tittel
Seniorforsker
Telefon
97 74 75 97
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Sverre Bjørn Holøs

Seniorforsker
90 79 54 24
Navn
Sverre Bjørn Holøs
Tittel
Seniorforsker
Telefon
90 79 54 24
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Nyheter