Velkommen til Forskningsprosjektet BEST VENT

BEST VENT prosjektet skal bidra til mer kunnskap og anbefalinger om riktige luftmengder og ventilasjonsstrategier for behovsstyrte ventilasjonsanlegg i skoler og kontorbygg. Prosjektet ønsker å finne fram til robuste anbefalinger basert på faktisk eksponeringsrisiko, bruksmønster og optimal energibruk.  Dagens myndighetskrav er inkonsistente, skaper forvirring og mangler oppdatert faglig forankring.

BEST VENT er et fire-årig Kompetanseprosjekt for Næringslivet tilknyttet Forskningsrådets program EnergiX. Prosjektperioden er 2016-2019.

BEST VENT er forkortelsen for BEST demand-controlled VENTilation strategies to maximize air quality in occupied spaces and minimize energy use in empty spaces.

-  eller på godt norsk:  Finne BESTe VENTilasjonsstrategi for godt inneklima og lav energibruk!

Prosjektdeltakere