Partnere

Prosjektet har 12 Næringslivspartnere, 5 forskningspartnere og en referansegruppe med 6 deltagere.

Næringsliv
Undervisningsbygg Oslo KF, GK AS, DnB Næringseiendom AS, Erichsen & Horgen AS, Hjellnes Consult AS, Multiconsult AS, Interfil AS , Camfil Norge AS, Swegon AS, Belimo Automasjon Norge AS, NEAS AS, Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forenings Stiftelse for forskning

Referansegruppe
Arbeidstilsynet, DiBK, Helsedirektoratet, Utdanningsetaten Oslo, Bergen kommune

FoU-partnere
SINTEF, NILU, HiOA (ink. Post Doc), DTU, Upsala universitet, HiHM