reDuCeVentilation

Reduced energy use in Educational buildings with robust Demand Controlled Ventilation

Behovsstyrt ventilasjon for fremtiden!

Her kan du laste ned:

Veileder "Behovsstyrt Ventilasjon, DCV – krav og overlevering" og Veileder "Behovsstyrt ventilasjon, DCV – forutsetninger og utforming"

The English version of the guidebook: "Demand-controlled ventilation – requirements and commissioning", is available here.

Disse veilederene skal hjelpe byggherren med å kjøpe inn velfungerende behovsstyrt ventilasjonsanlegg gjennom å stille kontrollerbare krav og gjennomføre kontroll. Dette innebærer blant annet nye rutiner for innregulering og funksjonskontroll av behovsstyrte ventilasjonsanlegg. Entreprenører og leverandører kan bruke veilederene til å øke leveransekvaliteten. Driftspersonell kan bruke veilederene til feilsøking og utvikling av eksisterende anlegg.

VAV-kontrollskjemaer kan lastes ned her:

Regneark og bruksanvisning for innreguleringsskjema til PC og mobil kan lastes ned her:

Regneark og bruksanvisning for trykkfallsberegning av enkle kanalsystemer, kan lastes ned her:

Flere publikasjoner fra SINTEF Byggforsk kan du se her.

 

Bedre behovsstyring

reDuCeVentilation er VVS-bransjens eget FoU-prosjekt som skal utvikle og formidle løsninger som gir velfungerende og ressursoptimal behovsstyrt ventilasjon. Prosjektet er fokusert mot skoler, men resultatene vil ha relevans for alle bygningskategorier. Prosjektet varer til og med 2013 og vil hvert av disse årene få tilført ca 800.000,- fra Norges forskningsråd i tillegg til midlene fra partnerene.

Micro Matic Norge, Swegon og TROX Auranor Norge er med som nye fullverdige partnere fra 1.juli 2011. Det var industripartnerne VKE, Skanska, Undervisningbygg Oslo KF og  Optosense som sammen med SINTEF Byggforsk tok initiativ til prosjektet.

Prosjektleder:

Forsker:

FoU-prosjektet reDuCe Ventilation (Reduced energy use in Educational buildings with robust Demand Controlled Ventilation) skal utvikle konsepter med robust behovsstyring, spre kunnskap om potensialet i undervisningsbygg og produsere beregningsverktøy som dokumenterer potensialet tilfredsstillende i forhold til norske byggeforskrifter.