reDuCeVentilation

Reduced energy use in Educational buildings with robust Demand Controlled Ventilation

Tidligere artikler fra forsiden

                                                                                                                                                                                                 

VKE, reDuCeVentilation og ZEB inviterer til åpent nordisk seminar den 19. november i KS-agenda møtesenter, Haakon VII's gate 9, Vika, Oslo. Sett av dagen!

 Mer informasjon og detaljert planlegging her: Seminar_Energieffektiv_behovsstyrt_ventilasjon_191113.pdf

 Påmelding her

                                                                                                                                                                                                 

2 ny master oppgave fra Høgskolen i Oslo og Akershus

Kartlegging av parametere til enkel beregninsmodell for valg av energioptimale , behovsstyrte ventilasjonsanlegg, og forslag til inndata for beregning av SFP i revisjon av NS 3031, Tillegg H basert på ytelser ved eksisterende bygg.
Forfatter: Thomas Moy. Veileder: Peter Schild. Biveiledere: Mads Mysen, Øystein Andersen.

Last ned her: Masteroppgave_Thomas_Moy.pdf

SFP ved behovsstyring - Retningslinjer for krav og kontroll
Forfatter: Leif Arne Stadheim. Veileder: Mads Mysen. Biveileder: Oddbjørn Sjøvold.

                                                                                                                                                                                                 

Resultater fra reDuCeVentilation presenteres på VVS-dagene

 

Du kan lese mer om Fagdagene i VVS aktuelt: Ingen tannløse seminarer på Fagdagene

 

                                                                                                                                                                                                  

reDuCeVentilation på Healthy Building konferansen

Tre vitenskapelige artikler ble presentert på Healthy Building konferansen i Brisbane, Australia, i sommer:

Hvordan kjøpe inn velfungerende og energieffektiv behovsstyrt ventilasjon?

Du kan få i pose og sekk . Godt læringsmiljø med minimla energibruk.

Godt inneklima i Norges første passivhus-skole.

                                                                                                                                                                                                    

ReDuCeVentilation og Kampen skole på NRK

Innslaget fra Morgennytt 27.08.12 begynner etter 54 minutter og er basert på resultater publisert gjennom FoU-prosjektet reDuCeVentilation.

Innslaget kan du se her: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/863156/

                                                                                                                                                                                                    

Blir det godt læringsmiljø med energieffektiv ventilasjon?

Partnerseminar i ZEB & reDuCeVentilation

Behovsstyrt ventilasjon kan redusere energibruken til ventilasjon med 50-60 % sammenlignet med anlegg med fast luftmengde (CAV) i skoler. Men hva skjer med elevenes helse, trivsel og produktivitet?

ZEB og reDuCeVentilation holdt Partnerseminar 14. mars.

På seminaret ble det holdt følgende presentasjoner:

FoU-aktivitet innen behovsstyrt ventilasjon v/Mats Eriksson/Hans Martin Mathisen

Ga oppgradert ventilasjon målbar effekt på inneklima og produktivitet på Kampen skole? v/Mads Mysen SINTEF

Er det godt inneklima på Marienlyst skole, Norges første passivhusskole? v/Kari Thunshelle SINTEF

Presentasjon av ny testlab for CO2-styrt ventilasjon v/Johan Halvarsson/Hans Martin Mathisen NTNU

Metoder for å kartlegge inneklimaet i skoler? v/Sverre Holøs SINTEF

Deretter ble det diskusjon om:
Hva vet vi? Hva trenger vi mere kunnskap om? Hvor skal vi legge FoU-innsatsen fremover?
Mats Eriksson/Hans Martin Mathisen

                                                                                                                                                                                             

Micro Matic, Swegon og TROX - nye partner i reDuCeVentilation

reDuCeVentilation er VVS-bransjens eget FoU-prosjekt som skal utvikle og formidle løsninger som gir velfungerende og ressursoptimal behovsstyrt ventilasjon. Prosjektet er fokusert mot skoler, men resultatene vil ha relevans for alle bygningskategorier. Prosjektet varer til og med 2013 og vil hvert av disse årene få tilført ca 800.000,- fra Norges forskningsråd i tillegg til midlene fra partnerene.

Micro Matic Norge, Swegon og TROX Auranor Norge er med som nye fullverdige partnere fra 1.juli 2011. Det var industripartnerne VKE, Skanska, Undervisningbygg Oslo KF og Optosense som sammen med SINTEF Byggforsk tok initiativ til prosjektet.

                                                                                                                                                                                               

reDuCeVentilation –Bedre behovsstyring med bedre beskrivelse og krav

Utviklingen av behovsstyrt ventilasjon går raskt og behovsstyrt ventilasjon blir en forutsetning for å tilfredsstille fremtidige byggeforskrifter. Selv om det finnes gode eksempler på velfungerende behovsstyring og mye god kompetanse på området, så erfarer mange at slike anlegg ikke fungerer. Vi tror viktige årsaker er at krav, beskrivelse, overlevering, kontroll og drift fortsatt ikke er tilstrekkelig tilpasset anlegg med varierende luftmengder og kontinuerlig behovsstyring. Dette gjør vi noe med! Prosjektet reDuCeVentilation har knyttet til seg følgende fageksperter som sammen har utarbeidet momenter i beskrivelse og krav som skal gi bedre behovsstyring; Trond Hjelmtveit, Optosense; Kristoffer Polak, Standard Norge; Per Olav Rustad, Undervisningsbygg Oslo; Ivar Nyland Jensen, Erichsen & Horgen; Sturla Ingebrigtsen, Trox Auranor; Eivind Ernstsen, Trox Auranor; Rolf Sørlie, Swegon; Bjørn Tore Larsen, Stiftelsen Vekst: Peter Schild, SINTEF; Catherine Grini, SINTEF; Mats Eriksson, VKE

Momentene er utviklet gjennom aktiv deltagelse i arbeidsmøter og vil bli presentert på web-siden i mai. Arbeidet er ført i pennen av Magnus Wien Klæboe og Tore Wilhelmsen Herrmann. Begge er Masterstudenter ved Energi og miljø - HiO.

 

Et knippe bransjeeksperter på det avsluttende konsensusmøte om bedre behovsstyring med bedre beskrivelse og krav. Foran fra venstre Forfattere og masterstudenter Magnus Wien Klæboe og Tore Wilhelmsen Herrmann. Bak fra venstre Prosjektleder Mads Mysen, Peter Schild, Bjørn Tore Larsen, Eivind Ernstsen, Trond Hjelmtveit, Kristoffer Polak og Ivar Nyland Jensen. Fotograf Kristin Holthe.

Publisert 1. november 2011