reDuCeVentilation

Reduced energy use in Educational buildings with robust Demand Controlled Ventilation

Prosjektets mål og delaktiviteter
En rekke studier viser at behovsstyrt ventilasjon (DCV) reduserer energibruken til ventilasjon med 50-60 % sammenlignet med anlegg med fast luftmengde (CAV) ved tradisjonell klasseromsundervisning. Bruken av skolene er imidlertid endret og energisparepotesialet i moderne skoler må reanalyseres. I tillegg gir utviklingen innen sensorteknologi, kommunikasjons- og styringssystemer ytterligere muligheter for mer robuste og energieffektive behovsstyrte systemer. En forutsetning for å satse på at slike systemer er tilfredsstillende kunnskap om egnede konsepter og tilhørende energisparepotensialet blant beslutningstakerene.

Dette prosjektet skal utvikle konsepter med robust behovsstyring og spre kunnskap om energisparepotensialet i undervisningsbygg og produsere beregningsverktøy som dokumenterer energisparepotensialet tilfredsstillende i forhold til norske byggeforskrifter. Verktøyene vil bidra til bedre design, drift og vedlikehold og dermed redusere risikoen for unødvendig energibruk og driftskostnader gjennom hele levetiden til ventilasjonsanlegget.

Prosjektet er fokusert mot undervisningsbygg, men resultatene vil sannsynligvis være gyldige for andre typer bygninger. Dette vil bli utredet videre i The Research Centre on Zero Emission Buildings – ZEB.

Prosjektet er finansiert (800.000 NOK) av industripartnerene: VKE www.vke.no, Skanska www.skanska.no, Undervisningbygg Oslo KF www.undervisningsbygg.oslo.kommune.no, Optosense www.optosense.com og Norges forskningsråd (3.200.000 NOK). Øvrige forskningspartnere er SINTEF, NTNU, HiO og International Centre for Indoor Environment at the Technical University of Denmark and Energy (DTU).

 

Prosjektbeskrivelsen kan lestes ned som PDF:

Publisert 2. mars 2011