reDuCeVentilation

Reduced energy use in Educational buildings with robust Demand Controlled Ventilation

Publikasjoner/Publications
Publikasjon Referanse Forfatter
     
Publikasjonsliste og -plan    
     
Publikasjoner med review    
How to purchase Demand Controlled Ventilation with energy optimal functionality? Healthy Buildings 2012 Mysen M, Schild PG
Kampen School - Evaluation of pupils' performance and perceived health and well-being before and after school retrofitting Healthy Buildings 2012 Mysen M, Hammer HL, Nersveen J, Fostervold KI
Evaluation of indoor environment quality in Norway's first Passivhaus-standard school Healthy Buildings 2012 Thunshelle K, Hauge ÅL, Mysen M
Requirements for well functioning Demand Controlled Ventilation REHVA European HVAC Journal, Volume 48 issue 5/2011 pp. 14-19, ISSN 1307-3729 Mysen M, Schild PG
Convertion from CAV to VAV - a key to upgrade ventilation and reach energy targets in the existing building Stock Journal of Civil Engineering and Architecture, USA ISSN 1934-7359 Mysen M, Schild PG, Drangsholt F, Larsen BT
Digital Demand Controlled Ventilation - An Alternative To Static Pressure Controlled Paper 325 Proceedings Indoor Air 2011, Texas/USA Mysen M, Schild PG, Drangsholt F, Larsen BT
Convertion from CAV to VAV - a key to upgrade ventilation and reach energy targets in the existing building Stock Paper 142 Proceedings Roomvent 2011, ISBN:978-82-519-2812-0, Trondheim/Norway Mysen M, Schild PG, Drangsholt F, Larsen BT
Robustness and True Performance of Demand Controlled Ventilation in Educational Buildings – Review and Needs for Future Development Proceedings, 31st AIVC Conference, ‘Low Energy and Sustainable Ventilation Technologies for Green Buildings’. October 2010, Seoul Mysen, M, Schild, PG,
     
under arbeid:    
     
     
Faglige foredrag    
Fremtiden er behovsstyrt, er vi forberedt? Ren luft - bedre innemiljø, Bergen, 3.-4. november 2011 Mysen M
Oppfølging og dokumentering av energibruk og ventilasjonsytelser Seminar reDuCeVentilation og ZEB
26. november 2011
Djuric N

Behovsstyrt ventilasjon -Erfaring fra ulike systemløsninger!

Seminar reDuCeVentilation og ZEB
26. november 2011
Mysen M
SFP - Teori og praksis Foredrag for VVS-foreningen i Stavanger og Haugesund uke 42/2011 Mysen M
VAV-prosjektering og innregulering VVS-landsmøte 20. mai 2011 Mysen M
Passivhus krever moderne energieffektiv ventilasjon Trøndersk VVS-dag 29. april 2011 Mysen M
Aktiv energistyring i passive bygg Åpen dag HiO 10.mars 2011 Mysen M
Behovsstyrt inneklima Presentasjon på Byggautomasjonsseminar Solstrand, 2.februar 2011 Mysen M
Fremtidens bygninger -Energieffektivisering i et miljøperspektiv Presentasjon for NVE 25. juni 2010 Mysen M
Reduced energy use in Educational buildings with robust Demand Controlled Ventilation Fagdag VKE 13.oktober 2010 Mysen M
Passivhus i Norge krever moderne energieffektiv ventilasjon- Dagens og morgendagens krav til energibruk i bygg med fokus på ventilasjon VVS-dagene 2010, 22. oktober 2010 Eriksson M, Mysen M
reDuCeVentilation VVS-dagene 2010, 22. oktoer 2010 Mysen M
     
Fagartikler    
Kan vi stole på CO2- sensoren? VVS forum desember 2010 Mysen M, Polak K
Behovsstyrt ventilasjon - Kan vi stole på CO2- sensoren? Norsk VVS nr 10-2010 Mysen M, Polak K
Behovstyrte ventilasjonssystemer må bli bedre! Infomasjon om pågående forskningsprosjekt - reDuCeVentilation Norsk VVS nr 7-2010 Mysen M
Behovstyrte ventilasjonssystemer må bli bedre! VVS-forum 16.september 2010 Mysen M
Fremtidens ventilasjon er behovsstyrt

VVS-forum 20. oktober 2010

Mysen M
     
Artikler i massemedia    
Behovsstyrt ventilasjon Dagens næringsliv – vedlegg energieffektivisering/Mediaplanet 12.juni.2010 Mysen M, Drangsholt F
     

Publisert 2. mars 2011