Tools

BEST VENT utvikler et eget verktøy for beregning av luftmengder, setpunkt og ventilasjonsstrategier. Verktøyet skal hjelpe prosjekterende i å beregne nivå av forurensninger i rom basert på kjente forurensningskilder, ventilasjonsrate og ventilasjonseffektivitet, samt bruksmønster.

Om verktøyet:

Verktøyet skal kunne benyttes for å finne ideelt DCV-prinsipp/strategi for robuste løsninger som tar høyde for teknologisk og brukerrelatert risiko i virkelighetens verden.
Verktøyet er tilgjengelig til både Excel og Revit. Begge to skiller seg fra dagens regneark ved at de gir bedre bevissthet rundt valg av luftmengde, og da spesielt Vmin. Der Excel-arket er avhengig av at (korrekt) underlag for alle rom fylles inn, vil dette automatisk fylles inn og oppdateres med med noen tastetrykk ved bruk av Revit.

For mer informasjon, ta en kikk på lysbildene fra presentasjonen av verktøyet, som kan lastes ned ved å trykke her, eller sjekk ut opptaket fra VVS-foreningens seminar der Thea Marie Danielsen fra Multiconsult presenterer verktøyet: https://vimeo.com/264923047.

Hva skal verktøyet gjøre?

  • Fungere som kvalitetssikring: Riktig underlag, luftmengde og spjeldvalg gir kontroll på at anlegget er dimensjonert for å kunne regulere riktig.
  • Forbedret utgave av Excel-ark for å beregne luftmengde.
  • Gi økt bevissthet om valgte luftmengder, og da spesielt Vmin.
  • Bruke data fra 3D modeller direkte som underlag for beregninger av luftmengder.

Hvordan bruker man verktøyet?

Verktøyet har en kort manual som beskriver fremgangsmåten skritt for skritt.

Hvor kan man laste ned verktøyet?

Verktøyet kan lastes ned for Excel eller Revit på nedlastningssiden.

Hvor kan man få støtte?

Det er opprettet en egen side med ofte stilte spørsmål. Vi anbefaler å ta en kikk på denne dersom man skulle trenge hjelp.