Feltlab

Bildegalleri fra feltlab i uke 40

De første Best Vent-forsøkene

Første uken i oktober var de første forsøkene i Best Vent-prosjektet i gang. Bildene fra feltlaben i uke 40 kan ses i bildegalleriet over.

I et dedikert klasserom skulle 30 studenter fra studieretningen Energi og Miljø ved HiOA svare på en rekke inneklimarelaterte spørsmål.

Samtidig har Sintef testet en rekke ventilasjonsstrategier og NILU – Norsk institutt for luftforskning – har utført målinger av inneklima, som partikler i flere størrelser, nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), ozon og flyktige organiske komponenter (VOCs).

Norsk VVS ble invitert til prosjektets feltlaboratorium ved Fernanda Nissen skole i Oslo fredag 7. oktober, og har laget artikkelen: De første Best Vent-forsøkene.