Arbeidspakker

Best Vents 4 arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Baseline

Her kartlegges State of the art gjennom litteraturstudier, ekspert intervjuer, workshops etc. Underlaget brukes blant annet til å utforme ulike scenarier for feltforsøk og simuleringer.

Arbeidspakke 2: Feltstudier

Ulike eksperimenter vil bli gjennomført i feltlaboratorie. Opplevd luftkvalitet, konsentrasjonstester, måling av temperatur, CO2, Ozon, NOx, VOC ved ulike ventilasjonsstrategier og eksponeringer er akutelt. Les mer under Feltlab.

Arbeidspakke 3: Verktøy og simuleringer

Basert på prosjektresultater vil prosjektet utvikle et verktøy som gir muligheter for å simulere risiko for ekspnering av forurensninger i rom ut fra ulike ventilasjonsstrategier og brukersenarioer. Se nærmere beskrivelse på egen side Tools.

Arbeidspakke 4: Dissemination

Prosjektet vil gi informasjon om pågående aktiviteter og og resultater til byggebransjen, med spesielt fokus på ventilasjonsbransjen . Prosjektresultater vil også være viktig inn mot lovgivende myndigheter. Resultater fra forskingsarbeidet vil bli publisert i rapporter og vitenskapelige publikasjoner nasjonalt og internasjonalt, se egen side.

Arbeidspakkene i BEST VENT
Arbeidspakkene i BEST VENT