Sluttseminar

Sluttseminaret for BEST VENT prosjektet ble avholdt som et webinar 10.06.2020 kl 10:00-12:30. Presentasjon Velkommen, Metoder, Forskningsresultater og Konklusjon m.m av NILU, OsloMet og SINTEF Community kan lastes ned ved å trykke på linken. Opptak av de ulike sesjonene er tilgjengelig via programmet under.

 

BEST VENT Sluttseminar 10. Juni klokken 10:00-12:30

10:00 - 10:05

Velkommen!
Øystein Fjellheim - SINTEF Community
Opptak

10:05 – 10:10

Hva er BEST VENT?
Øystein Fjellheim - SINTEF Community
Opptak

10:10 - 10:25

Utbytte av BEST VENT og Fernanda Nissen som feltlab
Tore Fredriksen - Undervisningsbygg KF
Opptak
Presentasjon

10:25 - 10:35

Helseeffekter av partikler
Espen Mariussen - NILU
Opptak
Presentasjon

10:35 – 10:45

Metoder
Sverre Holøs og Kamilla H. Andersen - SINTEF Community
Claudia Hak - NILU
Aileen Yang - OsloMet
Opptak

10:45 – 11:55

Forskningsresultater – hva har vi funnet?
Sverre Holøs og Kamilla H. Andersen - SINTEF Community
Claudia Hak - NILU
Aileen Yang - OsloMet
Opptak

11:55 - 12:10

BEST VENT Tool
Anders Mostrøm Nilssen - Erichsen & Horgen
Opptak
Presentasjon

12:10 - 12:15

Konklusjoner og anbefalinger
Sverre Holøs - SINTEF Community
Opptak

12:15 - 12:30

Diskusjon, veien videre og avslutning
Øystein Fjellheim - SINTEF Community
Opptak