De første Best Vent-forsøkene

Publisert tirsdag 15. november 2016

Første uken i oktober var de første forsøkene i Best Vent-prosjektet i gang.

FINNER BALANSEN: – Vi ser på hvilken effekt ventilasjonen har på luften for å finne optimale ventilasjonsstrategier og prøver å finne balansen, sier seniorforsker ved NILU Susana López-Aparicio, forsker Matthias Vogt og senioringeniør Franck Dauge ved NILU. (Foto: Synnøve Prytz Berset)
FINNER BALANSEN: – Vi ser på hvilken effekt ventilasjonen har på luften for å finne optimale ventilasjonsstrategier og prøver å finne balansen, sier seniorforsker ved NILU Susana López-Aparicio, forsker Matthias Vogt og senioringeniør Franck Dauge ved NILU. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

Norsk VVS ble invitert til prosjektets feltlaboratorium ved Fernanda Nissen skole i Oslo fredag 7. oktober.

I et dedikert klasserom skulle 30 studenter fra studieretningen Energi og Miljø ved HiOA svare på en rekke inneklimarelaterte spørsmål.

Samtidig har Sintef testet en rekke ventilasjonsstrategier og NILU – Norsk institutt for luftforskning – har utført målinger av inneklima, som partikler i flere størrelser, nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), ozon og flyktige organiske komponenter (VOCs).

Forurensningskilder

Seniorforsker Susana López-Aparicio, forsker Matthias Vogt og senioringeniør Franck Dauge ved NILU kan fortelle mer om hva disse målingene har bestått i.

– Vi måler mange forskjellige komponenter i lufta ved forskjellige belastningssituasjoner og ser på hvordan de forandrer seg når Sintef endrer ventilasjonen, forklarer López-Aparicio, og påpeker at noen forurensninger genereres inne og noen ute.

Forskerne har blant annet foretatt kontinuerlige målinger av forurensinger som har kommet inn gjennom ventilasjonsanlegget fra uteluften: Ozon, nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2) og partikler. I tillegg har de målt antall partikler i flere størrelser, fra 10 nanometer til 32 mikrometer, i forsøksrommet.

– Grovstøvet er stort sett bragt inn i rommet av folk, i klær og sko, sier han.

Tester ved ulike ventilasjonsstrategier

Et annet instrument måler veldig små partikler, 1/1000 av et hårstrå.

– Vi vet at de minste partiklene er de verste for helsen, flere forsøk viser at de er mest skadelig for lungene, sier hun.

Forskerne foretar også VOC-målinger, det vil si at de måler organiske komponenter i luften, blant annet avgasser fra møbler og bygningsmaterialer. For å måle VOC tar de prøver i sekvenser for så å analysere dem i laboratoriet.

– Da kommer luften gjennom dette prøverøret i 30 minutter, viser López-Aparicio, og påpeker at dette gjøres på forskjellige tidspunkt og ved forskjellige ventilasjonsstrategier.

– Dette gjør vi for å se forskjellen når det for eksempel er ingen folk tilstede, når folk er tilstede og rett etter at folk har vært tilstede.

Etter at forsøkene med elevene er ferdig og de har forlatt klasserommet tas det nye målinger av inneluften.

– Nederst på prøverøret befinner det seg en absorbent som samler VOC-gassene. Disse flyktige organiske komponentene skal analyseres i laboratoriet, forklarer seniorforskeren.

ABSORBENT: – Nederst på prøverøret befinner det seg en absorbent som samler VOC-gassene. Disse flyktige organiske komponentene skal analyseres i laboratoriet, forklarer Susana López-Aparicio. (Foto: Synnøve Prytz Berset)
ABSORBENT: – Nederst på prøverøret befinner det seg en absorbent som samler VOC-gassene. Disse flyktige organiske komponentene skal analyseres i laboratoriet, forklarer Susana López-Aparicio. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

 

Evaluering

Etter at disse målingene er foretatt pakker forskerne sammen alt utstyret og frakter det tilbake til NILU.

– Nå skal vi evaluere dataene vi har samlet inn og tolke de forskjellige variasjonene. Og for eksempel finne svar på spørsmål om hvorfor det var høye NOx-verdier mandag morgen, forklarer López-Aparicio.

Ifølge seniorforskeren blir det spennende å se på dataene i sammenheng med de forskjellige ventilasjonsstrategiene Sintef har benyttet i løpet av uken.

– Vi skal se nærmere på hvordan ventilasjonen korrelerer med dataene vi har samlet inn.

Sammen med Sintef skal de gå igjennom alle dataene de har samlet inn: om ventilasjonen, fra studentforsøkene og NILUs målinger.

– Og til slutt skal dette resultere i en anbefaling om ventilasjonsstrategier for å få et godt inneklima, sier López-Aparicio.

Det er dette samarbeidet, mellom spesialister på ulike fagområder, som gjør et prosjekt som dette så spennende, understreker seniorforskeren. NILU er spesialister på luftforurensning, imens Sintef har spesialistkompetanse innenfor ventilasjonen og bygningens spesifikasjoner.

– Det er en av de fantastiske tingene med å jobbe komplementert. Vi må kombinere kunnskapen fra de forskjellige disiplinene og utforme anbefalinger, sier López-Aparicio, som syntes feltarbeid er noe av det kjekkeste hun gjør i jobben sin.

– Det har vært en intens uke, men prosjektet føles veldig viktig. Barn er en risikogruppe når det gjelder luftkvalitet, så det er flott hvis vi kan forbedre luftkvaliteten både i skoler og andre streder ved å forske på inneklimaet.

Behov for mer forskning

López-Aparicio påpeker at når det gjelder luftkvalitet har det til nå vært flest prosjekter som fokuserer på utendørs luftkvalitet.

– Det har vært lite forskning på luftkvaliteten inne, og det er heller ingen direktiver eller reguleringer på dette, sier hun og legger til at ettersom vi bruker 80 prosent av tiden innendørs vil funn i dette prosjektet kunne hjelpe mange.

– Denne forskningen vil gi oss mer informasjon om dette. Barna er i skolen store deler av dagen, så da er det veldig viktig å vite kvaliteten på luften de puster inn. Det er mye vi ikke vet.

Fakta om Best Vent

  • Fireårig kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) tilknyttet Forskningsrådets program EnergiX. Skal finne beste ventilasjons­­­strategi for godt inneklima og lav energibruk. Prosjekt­leder er SINTEF Byggforsk.
  • Samarbeidspartnere: NILU, HiOA, Danmarks Tekniske Universitet, Uppsala Universitet, Høgskolen i Hedmark, Undervisningsbygg Oslo KF, GK AS, DnB Eiendom AS, Multiconsult AS, Swegon AS, Belimo Automasjon Norge AS, NEAS AS, Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forenings Stiftelse for forskning, Camfil, Interfil, Erichsen & Horgen, Hjellnes Consult.

Prosjektvarighet:

01.01.2016 - 31.12.2019

Seniorforsker
Telefon: +47 97 74 75 97
E-post: