Til hovedinnhold
Norsk English

Sverre Bjørn Holøs

Seniorforsker

Sverre er utdannet mykolog og har kommet baktrappa inn i byggenæringen: inn i bakgården og ned til soppskadene i kjelleren. Derfra var veien kort til generelle fuktproblemer, inneklima og ventilasjon. Sverre har erfaring fra Mycoteam, Teknologisk institutt og egen virksomhet før han kom til Byggforsk, nå SINTEF Community, i 2006.

Utdanning

Cand. scient i biologi fra Universitetet i Oslo, 1990

Kompetanse og fagområder

Sverre forsker på inneklima og bygningsfysikk, gjerne samtidig. Gjennomførte prosjekter omfatter rehabilitering av boliger, ventilasjon og inneklima i skoler og boliger, og for tiden forskes det på om luftrensning og ventilasjon kan redusere luftveisinfeksjoner.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/sverreholos/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Sverre-Holos

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-1405-8724

Fagområder

Ekspertise

Flere publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Børrestuveien 3
Oslo