Til hovedinnhold

Urban Ventilation

Urban Ventilation

Healthy Energy-efficient Urban Home Ventilation

Prosjektet skal etablere kunnskap og anbefalinger til robuste ventilasjonsløsninger for private hjem i et urbant miljø, ved å undersøke lastprofiler, eksponering av helserelaterte matforurensninger, fuktighet og bygningsfysikk. Kunnskapen vil gjøre det mulig å øke energigjenvinningen og redusere topplasten uten å forringe innemiljøet.

Prosjektet skal gjennomføres ved bruk av litteratur- og statistikkstudier, laboratorieforsøk, fullskala eksperimenter, numerisk modellering og ekspert-workshops.

Urban ventilasjon er et Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN), finansiert av Forskningsrådets program ENERGIX og bedriftspartnere.

Les mer på prosjektets hjemmeside.

Arbeidspakker i Urban Ventilation
Publisert torsdag 20. august 2020
Seniorforsker
977 47 597

Prosjektvarighet

2020 - 2024