Til hovedinnhold
Norsk English

Urban Ventilation

Healthy Energy-efficient Urban Home Ventilation

Kontaktperson

Prosjektet skal etablere kunnskap og anbefalinger til robuste ventilasjonsløsninger for private hjem i et urbant miljø, ved å undersøke lastprofiler, eksponering av helserelaterte matforurensninger, fuktighet og bygningsfysikk. Kunnskapen vil gjøre det mulig å øke energigjenvinningen og redusere topplasten uten å forringe innemiljøet.

Prosjektet skal gjennomføres ved bruk av litteratur- og statistikkstudier, laboratorieforsøk, fullskala eksperimenter, numerisk modellering og ekspert-workshops.

Urban ventilasjon er et Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN), finansiert av Forskningsrådets program ENERGIX og bedriftspartnere.

Som en del av prosjektet testes ulike ventilasjonsløsninger for kjøkken i små leiligheter. Det innebærer steking av store mengder laks 🐟

Som en del av prosjektet testes ulike ventilasjonsløsninger for kjøkken i små leiligheter. Det innebærer steking av store mengder laks 🐟

Les mer på prosjektets hjemmeside.

Arbeidspakker i Urban Ventilation

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024