Urban Ventilation logo

Velkommen til forskningsprosjektet Urban Ventilation

Prosjektet "Healthy Energy-efficient Urban Home Ventilation", kalt Urban Ventilation har som hovedmål å etablere kunnskap og anbefalinger til robuste ventilasjonsløsninger for private hjem i et urbant miljø. Dette ved å undersøke lastprofiler, eksponering av helserelaterte matforurensninger, fuktighet og bygningsfysikk. Med denne kunnskapen som grunnlag, vil det være mulig å øke energigjenvinning og muliggjøre topplast-reduksjon uten å degradere innemiljøet. Prosjektet skal gjennomføres ved bruk av litteratur- og statistikkstudier, laboratorieforsøk, fullskala eksperimenter, numerisk modellering og ekspert-workshops.

Varighet: 4 år, 2020-2024
Finansiering: Forskningsrådet EnergiX forskningsprogram og bedriftspartnere
Prosjekttype: Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN)
Prosjekteier: SINTEF Community

Partnere

Urban Ventilation er finansiert av forskningsprogrammet EnergiX i Norges Forskningsråd og bedriftspartnere.

Bedriftspartnerne i prosjektet er: Røros Metall AS, BSH Husholdningsapparater AS, Miele A/S, Engebretsen AS, Mestergruppen Bolig AS, Obos BBL, Selvaag Bolig ASA og Flexit.

Forskningspartnere i prosjektet er: OsloMet Universitet, Universitetet i Oslo, Danmarks Tekniske Universitet – DTU, Rutgers – The State University of New Jersey, Høgskolen i Innlandet og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

Referansegruppen i prosjektet er: VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi, Boligprodusentenes forening, Direktoratet for byggekvalitet (DiBK), Studentsamskipnaden i Ås, Folkehelseinstituttet, Erichsen & Horgen og Norges Astma- og allergiforbund

Bedriftspartnere, Referansegruppe og Forskningspartnere i prosjektet Urban Ventilation

Delte filmapper for prosjektet (for partnere) kan du finne her (link kommer).

Prosjektdeltakere

Kari Thunshelle

Seniorforsker
+47 97 74 75 97
Navn
Kari Thunshelle
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 97 74 75 97
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Karine Denizou

Seniorforsker
+47 48 15 25 70
Navn
Karine Denizou
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 48 15 25 70
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Sverre Bjørn Holøs

Seniorforsker
+47 90 79 54 24
Navn
Sverre Bjørn Holøs
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 90 79 54 24
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS