Urban Ventilation logo

Velkommen til forskningsprosjektet Urban Ventilation

Prosjektet "Healthy Energy-efficient Urban Home Ventilation", kalt Urban Ventilation har som hovedmål å etablere kunnskap og anbefalinger til robuste ventilasjonsløsninger for private hjem i et urbant miljø. Dette ved å undersøke lastprofiler, eksponering av helserelaterte matforurensninger, fuktighet og bygningsfysikk. Med denne kunnskapen som grunnlag, vil det være mulig å øke energigjenvinning og muliggjøre topplast-reduksjon uten å degradere innemiljøet. Prosjektet skal gjennomføres ved bruk av litteratur- og statistikkstudier, laboratorieforsøk, fullskala eksperimenter, numerisk modellering og ekspert-workshops.

Varighet: 4 år, 2020-2024
Finansiering: Forskningsrådet EnergiX forskningsprogram og bedriftspartnere
Prosjekttype: Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN)
Prosjekteier: SINTEF Community

Partnere

Urban Ventilation er finansiert av forskningsprogrammet EnergiX i Norges Forskningsråd og bedriftspartnere.

Bedriftspartnerne i prosjektet er: Røros Metall AS, BSH Husholdningsapparater AS, Miele A/S, Engebretsen AS, Mestergruppen Bolig AS, Obos BBL, Selvaag Bolig ASA og Flexit.

Forskningspartnere i prosjektet er: OsloMet Universitet, Universitetet i Oslo, Danmarks Tekniske Universitet – DTU, Rutgers – The State University of New Jersey, Høgskolen i Innlandet og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)

Referansegruppen i prosjektet er: VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi, Boligprodusentenes forening, Direktoratet for byggekvalitet (DiBK), Studentsamskipnaden i Ås, Folkehelseinstituttet, Erichsen & Horgen og Norges Astma- og allergiforbund

Bedriftspartnere, Referansegruppe og Forskningspartnere i prosjektet Urban Ventilation

Delte filmapper for prosjektet (for partnere) kan du finne her (link kommer).

Prosjektdeltakere

Kari Thunshelle

Seniorforsker
977 47 597
Navn
Kari Thunshelle
Tittel
Seniorforsker
Telefon
977 47 597
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Karine Denizou

Seniorforsker
481 52 570
Navn
Karine Denizou
Tittel
Seniorforsker
Telefon
481 52 570
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Sverre Bjørn Holøs

Seniorforsker
907 95 424
Navn
Sverre Bjørn Holøs
Tittel
Seniorforsker
Telefon
907 95 424
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS