Seniorforsker
+47 90 79 54 24

I denne arbeidspakken skal fullskala, laboratorieeksperimenter og numerisk modellering utføres med tema fuktighet og ventilasjon. Her skal det logges parametere i studentboliger og utføres kontrollerte forsøk som skal inneholde blant annet forsøk i et baderom med parametere fra AP 1.

Kondensering på et vindu. Bilde av Property Care Experts - https://www.flickr.com/photos/timberwise/4308359387/