Til hovedinnhold
Norsk English

Energieffektivisering i næringsbygg

SINTEF er ledende innenfor energieffektivisering i butikker og andre typer av energiintensive bygninger.

Kontaktpersoner

Videre utarbeider vi nye integrerte energiløsninger til bygningskomplekser for å redusere energiforbruket, samt drifts- og investeringskostnader.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Oppvarming
 • Kjøling
 • Ventilasjon
 • Integrerte løsninger, f.eks integrering av kjøle- og fryseanlegg til oppvarming og ventilasjon
 • Bruk av fornybar energi i nye og eksisterende bygninger
 • Termisk lagring

Metoder:

 • Modellering og simulering av system og komponenter (Modelica)
 • Evaluering av alternative løsninger for energisystemer (LCC, LCA, LCCP)
 • Befaringer ved eksisterende anlegg

Typiske oppdrag:

 • Finne energieffektive systemløsninger for kunden
 • Optimaliserer eksiterende prosesser
 • Tredjepartsvurdering av systemløsninger

Hvorfor velge SINTEF?

Vi har lang samarbeid med noen av Norges største butikkjeder for å lage helhetlige løsninger for å kutte energibruk i supermarkeder, og for å utnytte overskuddsvarmen fra butikkene.

Relevante prosjekt

CREATIV - Energieffektivisering i industrien

CREATIV - Energieffektivisering i industrien

Start:
Slutt:

Prosjektet har som mål å forsterke utvikling og distribusjon av energieffektiv teknologi i industrien, samt å fremme innovasjon og verdiskaping basert på forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

INTERACT

INTERACT

Start:
Slutt:

INTERACT skal utvikle metoder, modeller og verktøy for effektiv energisamspill mellom energi etterspørsel, overskuddsvarme/kulde og termisk lagring, og tredjeparts levering til fjernvarme-/kjøling.