Til hovedinnhold
Norsk English

INTERACT

INTERACT skal utvikle metoder, modeller og verktøy for effektiv energisamspill mellom energi etterspørsel, overskuddsvarme/kulde og termisk lagring, og tredjeparts levering til fjernvarme-/kjøling.

Kontaktperson

Prosjektet er delt inn i fem arbeidspakker (WP), hver delt inn i flere oppgaver.

 • Overskuddsvarme- / kuldestrømmer - WP1
 • Dynamisk termisk lagring - WP2
 • Overskuddsvarme- / kulde- og fjernvarmesamspill - WP3
 • Barrierer og muliggjørere - WP4
 • Prosjektledelse og resultatformidling - WP5

Overskuddsvarme- / kuldestrømmer - WP1

 • Identifisere forskjeller mellom beregnet og målt ytelse
 • Se på forskjeller mellom den "ideelle" etterspørsel (det en egentlig trenger) og faktisk energibelastning (det en bruker) og for energisystemer i bygg
 • Se på potensialet for gjenvinning av varme/kulde

Dynamisk termisk lagring - WP2

 • Muliggjøre energisamspill mellom bygg og korttidslagring(time/døgn) i tanker og langtidslagring (sesong) i geotermiske brønner

Overskuddsvarme- / kulde og fjernvarmesamspill - WP3

 • Fremskaffe fornuftige kostnadseffektive løsninger for energisystemintegrering basert på etterspørsel/behov

Barrierer og muliggjørere - WP4

 • Kartlegge termisk, politiske, lovbestemte, økonomiske, sosiale og organisatoriske barriere for realisering av energieffektive integrerte system i praksis

Prosjektledelse og resultatformidling - WP5

 • De viktigste målene for WP5 er prosjektkoordinering, rapportering til styringsgruppen og til Norges Forskningsråd, og sikre formidling mellom prosjektdeltakerne og andre gjennom møter, seminarer og publikasjoner.

 


Les mer på prosjektets engelske sider


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2013 - 2017