Til hovedinnhold
Norsk English

Energifleksibilitet i bygninger

Anlegg for vannbåren varme har vært utbredt i både yrkesbygg og boliger i mange år. Slike anlegg gir fleksibilitet når det gjelder valg av energikilde og muligheter til å forskyve energibruk i tid.

Kontaktperson

På grunn av stadig strengere forskriftskrav når det gjelder energieffektivitet, krever moderne bygninger stadig mindre tilført energi i form av varme. En av utfordringene i fremtiden, er effektiv drift av varmeanlegg med lave temperaturer og vannmengder.

Vi arbeider innen disse områdene
I SINTEF jobber vi med forskning på hvordan designe og drifte varmeanlegg på mest mulig effektiv måte både for bygget og for det tilkoblede systemet, som strømnett og fjernvarme. Reduksjon av effekttopper og flytting av varmebruk til perioder med lavere pris er lønnsomt for alle parter.

Vi arbeider mest med forsknings- og utviklingsprosjekter der vi analyserer potensialet for bedre styring av varmeanlegg i bygg.