Til hovedinnhold

Geotermiske energisystemer

Geotermiske energisystemer

Geotermiske energisystemer dekker både grunne og dype brønner. Grunne brønner, 50 – 200 m, benyttes som varmekilde eller varmesluk for varmepumpende systemer. Dype geotermiske brønner, typisk 1-10 km, kan hente opp varme med høyere temperatur. Varme med høy temperatur kan utnyttes direkte, eksempelvis i fjernvarmesystemer, eller som varmekilde for å drive en varme-til-kraft maskin.

SINTEF Energi AS utfører forskningsaktiviteter relatert til utvikling og design av topp-side utstyr, slik som varmepumpesystemer og kraftproduserende prosesser, termisk modellering av komplette systemer, så vel som komponenter.

Kundekretsen spenner i dag fra store sluttbruker-selskaper nasjonalt og internasjonalt, til mindre SMB bedrifter og teknologiutviklere.


Vi arbeider innen disse områdene

Grunne geotermiske systemer

 • Termisk modellering og simulering av varmeflyt i brønner og grunnen rundt
  • Stasjonære og dynamiske modeller 1D, 3D, utnyttelse i sammenheng med varmepumper, frikjøling, utvikling av termisk ubalanse over tid
 • Modellering, simulering og optimalisering av varmepumper
  • Systemer, arbeidsmedier, komponentutvikling, varmepumper og termisk lagring som del av komplekse energisystemer

Dype geotermiske brønner

 • Topp-side utnyttelse av varme
  • Direkte bruk av varme, varme-til-kraft maskiner
 • Termisk og strømingsrelatert modellering og simulering relatert til borehull
 • Varmevekslerutvikling for utfordrende fluider
  • Design, simulering og optimalisering av varmevekslerkonsepter for utfordrende fluider
 • Topp-side ut

Metode

Når nye komponenter eller systemer skal utvikles arbeider vi gjerne ved å kombinere teori, modellering/simulering og eksperimentell aktivitet. Nye konsepter vil ofte kreve eksperimentell verifikasjon. Gode termodynamiske bibliotek og komponent- og system modeller utviklet gjennom mange års aktivitet utgjør grunnlaget for vår aktivitet. Flere av modellene er basert på programmer utviklet ved SINTEF-NTNU, noe som gir oss unike muligheter for å tilpasse modellene for vurdering og utvikling av nye konsepter, både for komponenter og hele anlegg.

Typiske oppdrag for oss er

 • Flerklientoppdrag finansiert av industrien og forskningsrådet
 • Direkte industri prosjekter innen utvikling, utprøving og rådgivning
 • Alt fra grunnleggende kompetansebyggende prosjekter til anvendt forskning
Seniorforsker
915 74 380

Relevante prosjekt

Kontakter

Trond Andresen

Seniorforsker
915 74 380
Navn
Trond Andresen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
915 74 380
Avdeling
Gassteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Petter Nekså

Sjefforsker
926 06 519
Navn
Petter Nekså
Tittel
Sjefforsker
Telefon
926 06 519
Avdeling
Gassteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Ingrid Camilla Claussen

Forskningsleder
920 98 560
Navn
Ingrid Camilla Claussen
Tittel
Forskningsleder
Telefon
920 98 560
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS