Til hovedinnhold
Norsk English

Geotermiske energisystemer

Geotermiske energisystemer dekker både grunne og dype brønner. Grunne brønner, 50 – 200 m, benyttes som varmekilde eller varmesluk for varmepumpende systemer.

Kontaktperson

Dype geotermiske brønner, typisk 1-10 km, kan hente opp varme med høyere temperatur. Varme med høy temperatur kan utnyttes direkte, eksempelvis i fjernvarmesystemer, eller som varmekilde for å drive en varme-til-kraft maskin.

SINTEF Energi AS utfører forskningsaktiviteter relatert til utvikling og design av topp-side utstyr, slik som varmepumpesystemer og kraftproduserende prosesser, termisk modellering av komplette systemer, så vel som komponenter.

Kundekretsen spenner i dag fra store sluttbruker-selskaper nasjonalt og internasjonalt, til mindre SMB bedrifter og teknologiutviklere.


Vi arbeider innen disse områdene

Grunne geotermiske systemer

 • Termisk modellering og simulering av varmeflyt i brønner og grunnen rundt
  • Stasjonære og dynamiske modeller 1D, 3D, utnyttelse i sammenheng med varmepumper, frikjøling, utvikling av termisk ubalanse over tid
 • Modellering, simulering og optimalisering av varmepumper
  • Systemer, arbeidsmedier, komponentutvikling, varmepumper og termisk lagring som del av komplekse energisystemer

Dype geotermiske brønner

 • Topp-side utnyttelse av varme
  • Direkte bruk av varme, varme-til-kraft maskiner
 • Termisk og strømingsrelatert modellering og simulering relatert til borehull
 • Varmevekslerutvikling for utfordrende fluider
  • Design, simulering og optimalisering av varmevekslerkonsepter for utfordrende fluider
 • Topp-side ut

Metode

Når nye komponenter eller systemer skal utvikles arbeider vi gjerne ved å kombinere teori, modellering/simulering og eksperimentell aktivitet. Nye konsepter vil ofte kreve eksperimentell verifikasjon. Gode termodynamiske bibliotek og komponent- og system modeller utviklet gjennom mange års aktivitet utgjør grunnlaget for vår aktivitet. Flere av modellene er basert på programmer utviklet ved SINTEF-NTNU, noe som gir oss unike muligheter for å tilpasse modellene for vurdering og utvikling av nye konsepter, både for komponenter og hele anlegg.

Typiske oppdrag for oss er

 • Flerklientoppdrag finansiert av industrien og forskningsrådet
 • Direkte industri prosjekter innen utvikling, utprøving og rådgivning
 • Alt fra grunnleggende kompetansebyggende prosjekter til anvendt forskning

Relevante prosjekt

CREATIV - Energieffektivisering i industrien

CREATIV - Energieffektivisering i industrien

Start:
Slutt:

Prosjektet har som mål å forsterke utvikling og distribusjon av energieffektiv teknologi i industrien, samt å fremme innovasjon og verdiskaping basert på forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

INTERACT

INTERACT

Start:
Slutt:

INTERACT skal utvikle metoder, modeller og verktøy for effektiv energisamspill mellom energi etterspørsel, overskuddsvarme/kulde og termisk lagring, og tredjeparts levering til fjernvarme-/kjøling.

HeatUp

HeatUp

Start:
Slutt:

Det overordnede målet med HeatUp er å oppgradere spillvarme til høytemperaturnivå ved bruk av varmepumper for å gjenbruke overskuddsenergi.

COMPACTS

COMPACTS

Start:
Slutt:

I COMPACTS utvikles ny og plassbesparende teknologi for effektivisering av gassfyrt kraftproduksjon. Slik teknologi finnes nå for bruk på land. Tilpasses den for bruk offshore, kan den redusere drivstoff forbruk fra kraftproduksjonen på...

Kontakter