Til hovedinnhold
Norsk English

Pyrolyse

SINTEF utfører grunnleggende og anvendt forskning innen pyrolyse av biomasse for økt prosessforståelse og produksjon av oppgraderte brensler.

Kontaktperson

Vi arbeider sammen med nasjonal og internasjonal industri og forskningspartnere for å utvikle og forbedre verdikjeder hvor pyrolyseolje og biokarbon (trekull) er de viktigste sluttproduktene.

Vi arbeider innenfor disse områdene:

  • karakterisering av biomasse for produksjon av pyrolyseolje og biokarbon
  • testing av biomasse egenskaper i pyrolyseprosesser
  • testing av produktegenskaper i sluttbruker prosesser
  • modellutvikling
  • modellering av pyrolyse og sluttbrukerprosesser
  • optimalisering av pyrolyseprosesser
  • energieffektivitet i pyrolyseprosesser
  • utslippsminimering i pyrolyse og sluttbruker prosesser
  • tekno-økonomiske studier

 

Metoder

Våre prosjekter spenner fra mulighetsstudier til større skala testing. Vi er spesialister i tekno-økonomisk evaluering og har eksperimentelle fasiliteter som dekker hoveddelen av verdikjeden.

Hvorfor velge SINTEF?

SINTEF tilbyr en unik laboratorieinfrastruktur for forskning på pyrolyse av faste brensler. Vi er et team av spesialister innen forsøk og modellering som tilbyr kvalitetssikrede resultater med industrirelevans. Vi jobber med norsk og internasjonal industri, råstoffleverandører og sluttbrukere, for eksempel metallurgisk industri og bioenergianlegg.

Relevante prosjekt

BioCarb+ – Realisering av biokarbon verdikjeden for energiformål

BioCarb+ – Realisering av biokarbon verdikjeden for energiformål

Start:
Slutt:

Det overordnede målet med BioCarb+ er utvikling av nye strategier for bruk av lavverdi biomasse, skurtømmer og energivirke for biokarbon produksjon som råmaterial for industrielle applikasjoner (reduksjonsagent / metallurgisk koks) og konvertering...

STOP

STOP

Start:
Slutt:

Stabile driftsforhold for biomasse forbrenningsanlegg