Til hovedinnhold

Pyrolyse

Pyrolyse

Pyrolyse av biomasse har økt betraktelig som forskningsområde det siste tiåret. SINTEF utfører grunnleggende og anvendt forskning innen pyrolyse av biomasse for økt prosessforståelse og produksjon av oppgraderte brensler. Vi arbeider sammen med nasjonal og internasjonal industri og forskningspartnere for å utvikle og forbedre verdikjeder hvor pyrolyseolje og biokarbon (trekull) er de viktigste sluttproduktene.

Vi arbeider innenfor disse områdene:

  • karakterisering av biomasse for produksjon av pyrolyseolje og biokarbon
  • testing av biomasse egenskaper i pyrolyseprosesser
  • testing av produktegenskaper i sluttbruker prosesser
  • modellutvikling
  • modellering av pyrolyse og sluttbrukerprosesser
  • optimalisering av pyrolyseprosesser
  • energieffektivitet i pyrolyseprosesser
  • utslippsminimering i pyrolyse og sluttbruker prosesser
  • tekno-økonomiske studier

 

Metoder

Våre prosjekter spenner fra mulighetsstudier til større skala testing. Vi er spesialister i tekno-økonomisk evaluering og har eksperimentelle fasiliteter som dekker hoveddelen av verdikjeden.

Hvorfor velge SINTEF?

SINTEF tilbyr en unik laboratorieinfrastruktur for forskning på pyrolyse av faste brensler. Vi er et team av spesialister innen forsøk og modellering som tilbyr kvalitetssikrede resultater med industrirelevans. Vi jobber med norsk og internasjonal industri, råstoffleverandører og sluttbrukere, for eksempel metallurgisk industri og bioenergianlegg.

Sjefforsker
906 59 751

Kontakt

Øyvind Skreiberg

Sjefforsker
906 59 751
Navn
Øyvind Skreiberg
Tittel
Sjefforsker
Telefon
906 59 751
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Liang Wang

Forsker
480 64 531
Navn
Liang Wang
Tittel
Forsker
Telefon
480 64 531
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Relevante prosjekt